Raamatud

Kokku 85 postitust

Rõõmule avatud. Toomas Jürgenstein „Sa oled taevas“

Toomas Jürgenstein „Sa oled taevas“. Otto Wilhelm OÜ. 2021. 68 lk. „Kristlaste hulk Eestis kahaneb pidevalt, ent politiseerub aina enam,“ on kristluse olukorda Eestis iseloomustada püüdnud Päevalehe ajakirjanik Vahur Koorits („Kristlaste hulk Eestis kahaneb pidevalt, ent politiseerub aina enam“ – Eesti Päevaleht, 25.10.2020). Ilmses seoses nende tendentsidega on esile kerkima hakanud omamoodi usukaitsjaid, kirglikke apologeete. […]

Usuteaduskonna õppejõud tutvustavad Paul Tillichi pärandit

Tartu Ülikooli kirjastuselt on juba peatselt ilmumas uus raamat – Paul Tillichi „Julgus olla“, mille on tõlkinud Anu Põldsam ja millele on saatesõna kirjutanud Anne Kull. Jaan Lahe on koostanud Paul Tillichi valitud esseede kogumiku „Religioon ja kultuur“. Esseed on pärit Paul Tillichi erinevatest eluperioodidest ning need on tõlkinud kogumiku koostaja koos Anne Burghardtiga. Ülipõhjaliku […]

Lugedes Annika Laatsi esseede kogumikku „Valgus läbi mõrade“

Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv andis oma soovituse sellele raamatule Rahvusringhäälingu kultuuriportaalis: „Ainet mitut masti mõteluseks jagub siin küll ja veel. Just hästi inimlik, soe ja lähedane suhe võimaliku lugejaga on see, mis teeb ta [Laatsi] raamatu korraga targaks ja armsaks. Ta ei eelda, et hea lugeja orienteeruks usuilma aastatuhandetega kivinenud dogmades, ta lähtub põhilisest, […]

Toimus prof Randar Tasmuthile pühendatud raamatu „Verbum Domini manet in aeternum” esitlus

7. oktoobril 2020 kell 12 esitleti Tallinna Püha Vaimu kirikus prof Randar Tasmuthi pühendusteost „Verbum Domini manet in aeternum“, mis anti talle ka pidulikult üle. Käesoleval aastal sai prof Randar Tasmuth 65-aastaseks. Pühendusteos „Verbum Domini manet in aeternum“ („Issanda sõna püsib igavesti“) sisaldab teadusartikleid Tasmuthi sõpradelt ja õpilastelt, kokku 19 autorilt. Kõik kogumikus leiduvad artiklid […]

Usuteaduse Instituudis esitletakse uusi raamatuid

Kolmapäeval, 9. septembril kell 15.00 toimub Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6) kahe uue raamatu esitlus. Neist esimese autoriks on Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe, teise autoriks Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna dekaan ja samuti piibliteaduste professor Randar Tasmuth. Jaan Lahe raamat „Sõnum Teisest Maailmast. Mis on kristluse põhisõnum?“ tutvustab ristiusu […]

Ilmusid Sergei Stadnikovi ja Vladimir Sazonovi artiklitekogumikud

Muistne Egiptus ja Mesopotaamia on olulised mitte ainult inimtsivilisatsiooni vanimate keskustena, vaid ka piiblimaadena, mille ajaloo ja kultuuride tundmine on oluline Vana Testamendi ajastuloo mõistmiseks. Äsja ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuses kaks artiklitekogumikku, mis on pühendatud Muistse Lähis-Ida kultuurile ja religioonile. Neist esimese autoriks on egüptoloog Sergei Stadnikov (1956-2015) ning kogumik kannab pealkirja „Muinas-Egiptuse ahvatlus. Artikleid […]

„Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised“. Saateks eestikeelsele väljaandele

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta allalaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna (lisaks PDF-kujul). Selle leiab EELK Usuteaduse Instituudi kohdulehelt rubiriigi „Usuteaduskond“ alarubriigist „Kirjastamine“ (õppekirjandus), EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“. Trükitud raamatute arv on piiratud. Neid saab laenutada Tartu Ülikooli ja EELK […]

Ilmus Jaan Lahe monograafia Mithrase kultusest

Möödunud nädalal ilmus Münsteris Vana Lähis-Ida ja Vahemeremaade ajaloole spetsialiseerunud teaduskirjastuses „Zaphon“ saksakeelne monograafia „Mithras – Mithra – Mitra. Rooma jumal Mithras võrdleva usundiloo vaatenurgast“, mille autoriks on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige ja Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe. Tuntud briti Mithrase-kultuse uurija Richard Gordon tutvustab raamatut, mis on Jaan Lahe pikaajalise uurimistöö vili, […]

Uue raamatu esitlus: Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“

2018. a lõpul valmis EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professori dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“. Teos esitab süstemaatilis-teoloogilise käsitluse erinevatest teoloogilistest ning ühiskonda ja kultuuri puudutavatest teemadest, nt usu keel, jumalateenistus, evangeelium, usupuhastus, samuti käsitletakse raamatus Eesti teoloogilist mõttelugu ning teoloogia dialoogi teiste elu- ja […]

Evangeelne Kirik Saksamaal avaldas teemavihiku „Kirikupühad kui kultuuripärand“

Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) avaldas teemavihiku „Kirikupühad kui kultuuripärand“, mis sisaldab üle 50 artikli, loo ja mõtiskluse kiriklike pühade ning nendega seotud tavade ja traditsioonide kohta. Pea 100-leheküljeline väljaanne on mõeldud kõigile huvilistele nii kirikus kui ühiskonnas laiemalt ning on seotud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt välja kuulutatud „Euroopa kultuuripärandi aastaga 2018“ (European Cultural Heritage […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English