Jutlused ja mõtisklused

Kokku 567 postitust

Tõde ja eksitus (5Ms 13:1–5; 1Jh 4:1–6; Mt 7:15–23)

„Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.” (1Jh 4:1) Vaimude ja vägedega tuleb meil tegemist teha iga päev. Tänapäeval on infotulv meeletu. Kui me ise ei piira, siis elame pidevas infomüras: raadio, telekas, internet… Info üleküllus aga nüristab suutlikkust eristada. Inimvõimel on […]

Usust dogmani ja tagasi (Rm 11:33-36)

“Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! […]

Palve rahu eest

Me oleme täna siia tulnud paluma rahu ukraina rahvale ja vene rahvale, kõikide maailma rahvaste jaoks. Sellepärast on meie altari juurde asetatud Fatima Neitsi Maarja kuju. Nii nagu te teda näete − sellisena ta ilmutas ennast karjuselastele Portugalis. See kujutis on loodud laste kirjelduste järgi, kes täpselt sellisena Fatimas Jumalaema nägid. Siin seisva kuju on […]

Dünaamilised tunnistajad (Ap 1:7–9)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! „Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Kui […]

Tänu ja rõõm tõe sõnast

„Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili Tema loodute seas. Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei […]

Perry Mason ja tõe vaim (1Jh 5:4–12)

Head teekaaslased – armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulakem Jumala sõna nii, nagu selle leiame esimese Johannese kirja 5. peatüki salmidest 4–12: „Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? […]

Kannatuse eesmärgitusest (Hb 9:11–15)

„Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb […]

Emadepäeva tervitus

Õnnitlen kõiki Eesti emasid, vanaemasid ja tulevasi emasid emadepäeva puhul! Emadepäev kuulub nende pühade hulka, millel ei ole piibellikku alust, kuid ometi on kristlased seda päeva pidanud oluliseks kui kodude ja emade püha. XVII sajandi alguses tähistati Inglismaal emadepäeva  paastuaja neljandal pühapäeval. See emadepäev oli teise tähendusega. Paljud noored läksid siis kodukihelkonnast välja tööd otsima. […]

Meie ühisosa on meie Isa

Filipi kirja 3. peatükis (s 4–14) kiitleb apostel Paulus oma rahvusliku ja religioosse päritolu üle. Talle ei ole see üldse ükskõik, kes ta on ja kust tuleb. Kuid Kristuse Jeesusega kohtudes muutub ta perspektiiv nii iseendale kui maailmale mõeldes. Usun, et Pauluse kogemus võib aidata meil täna üksteisele lähemale tulla ja ühisosa avastada.  „Kui keegi […]

Rist kõneleb uuest algusest

Minu nimi on Maarja ja ma sündisin väikeses Galilea külas Magdalas. Seepärast kutsutakse mind Maarja Magdaleenaks. Kasvasin peres, kus oli kõike küll ja mu vanemad armastasid mind väga. Ja mina neid ka. Aga ühel päeval hakkas mul järsku mängides halb. Ja siis juhtus seda üha sagedamini, mida vanemaks ma sain. Selleks ajaks, kui olin kasvanud […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English