Esiletõstetud lood

Kokku 1609 postitust

Teoloogiline haridus Baltimaades ja Skandinaavias – Tartu Ülikooli usuteaduskond. Intervjuu Roland Karoga

Ajakirjas Kirik & Teoloogia on 2021. ja 2022. aastal ilmunud mitu arvamuslugu teoloogilise kõrghariduse ja akadeemilise teoloogia teemal. Need on tõukunud aruteludest EELK sees, kus ikka ja jälle kerkib üles küsimus, kas meil on ikka tarvis ordinatsiooni ettevalmistusena akadeemilist teoloogilist kõrgharidust. Sellistes aruteludes seatakse akadeemiline teoloogia sageli pingevälja praktilise kutsealase ettevalmistusega, millel on selge ja […]

Teoloogiline haridus Baltimaades ja Skandinaavias – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut. Intervjuu Priit Rohtmetsaga

Ajakirjas Kirik & Teoloogia on 2021. ja 2022. aastal ilmunud mitu arvamuslugu teoloogilise kõrghariduse ja akadeemilise teoloogia teemal. Need on tõukunud aruteludest EELK sees, kus ikka ja jälle kerkib üles küsimus, kas meil on ikka tarvis ordinatsiooni ettevalmistusena akadeemilist teoloogilist kõrgharidust. Sellistes aruteludes seatakse akadeemiline teoloogia sageli pingevälja praktilise kutsealase ettevalmistusega, millel on selge ja […]

Teoloogiline haridus Baltimaades ja Skandinaavias – Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku Teoloogiline Instituut. Intervjuu Tauri Tölptiga

Ajakirjas Kirik & Teoloogia on 2021. ja 2022. aastal ilmunud mitu arvamuslugu teoloogilise kõrghariduse ja akadeemilise teoloogia teemal. Need on tõukunud aruteludest EELK sees, kus ikka ja jälle kerkib üles küsimus, kas meil on ikka tarvis ordinatsiooni ettevalmistusena akadeemilist teoloogilist kõrgharidust. Sellistes aruteludes seatakse akadeemiline teoloogia sageli pingevälja praktilise kutsealase ettevalmistusega, millel on selge ja […]

EELK perikoopide abimaterjal 5/17: kümnes pühapäev pärast nelipüha 1Pt 4:7–11

1. Perikoobi tekst 4:8 Salmis on „armastust nende endi vastu“ asemel „armastust nende vastu“. Peale käsikirjade võrdluse räägib „nende endi“ poolt näiteks salm 10, kus on sama sõnastus, viide kogudusesisesele ja vastastikusele armastusele, kuna armastus „nende“ vastu otsiks objekti, mida aga ei ole. Preesensi vormis „katab (kinni pattude hulga)“ asemel on mõnes käsikirjas „katab“ futuurumis. […]

Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes

Sissejuhatus Kallid sõbrad, tervitan teid Püha Antoniuse künkal, Kaarli kiriku historitsistlike võlvide all ja õnnitlen meid kõiki Pühalaulu kooli 10. õppeaasta lõpetamise puhul. See on olnud erakordne kirikulaulu kümnend, mis oma õpetlikkuses ületab kaugelt muusika piirid. Lisaks emakeelsele kirikulaulule on meie teadmuse territoorium avardunud jumalateenistusliku elu süvenenud elamise ja sellest võrsuvate tugevate osadussuhete seniavastamata aladele. […]

Tõde ja eksitus (5Ms 13:1–5; 1Jh 4:1–6; Mt 7:15–23)

„Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.” (1Jh 4:1) Vaimude ja vägedega tuleb meil tegemist teha iga päev. Tänapäeval on infotulv meeletu. Kui me ise ei piira, siis elame pidevas infomüras: raadio, telekas, internet… Info üleküllus aga nüristab suutlikkust eristada. Inimvõimel on […]

Olümpiaadiessee: Religioon poliitikas – mürk või palsam? 

Tänavu on hakatud üha enam ja enam väitma, et me elame postreligioosses ühiskonnas. See tähendab, et me oleks justkui priid meie eludes kunagi määravat rolli mänginud religiooniga seotud dogmaatilistest uskumistest ja kommetest. Ent siiski on tänapäevases ühiskonnas religioon tavaline, kohati isegi domineeriv nähtus, mis on 21. sajandi poliitmaastikul siiski arvestatav ja mõningates regioonides ka domineeriv […]

Teoloogiline haridus Eestis ja kaugemal – Norra

Bård Norheim Ajakirjas Kirik & Teoloogia on 2021. ja 2022. aastal ilmunud mitu arvamuslugu teoloogilise kõrghariduse ja akadeemilise teoloogia teemal. Need on tõukunud aruteludest EELK sees, kus ikka ja jälle kerkib üles küsimus, kas meil on ikka tarvis ordinatsiooni ettevalmistusena akadeemilist teoloogilist kõrgharidust. Sellistes aruteludes seatakse akadeemiline teoloogia sageli pingevälja praktilise kutsealase ettevalmistusega, millel on […]

Usust dogmani ja tagasi (Rm 11:33-36)

“Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! […]

EELK perikoopide abimaterjal 5/14: teine pühapäev pärast nelipüha 1Jh 4:16b–21

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English