Arvamused

Kokku 615 postitust

Olümpiaadiessee: Mens sana in corpore sano

„Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (Juvenalis, Decimus, Junius. Satiir X. link. kasutatud 30.01.22) ehk „Me peaksime paluma jumalaid, et terve vaim oleks terves kehas” on algupäraselt ladinakeelne väljend, mille pani 2. sajandil pKr kirja Vana-Rooma poeet Decimus Junius Juvenalis.  Vaevalt et Juvenalis peaaegu 2000 aastat tagasi oskas arvata, kui populaarseks tema […]

Eelarvamus-deliirium sünnitab kuradeid

Elu näitab, et suure osa inimestevahelistest arusaamatustest ja tülidest põhjustab kommunikatsioonihäire. Kommunikatsioonihäire võib olla lõbus nagu selles vanas telefonimängus, kus ühest rivi otsast kõrva sosistatud sõna kõlab teises otsas tundmatuseni muutununa. Elulisem on ehk näide tagarääkimisest, millele viitab juba muistne tarkus, öeldes et keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad (Õp 18:8 par). Nii käib telefonimäng reaalses elus: […]

Ühisosa otsides: miks on eestlastel ja slaavlastel Eesti kristlaskonnas teineteist vaja?

Ma olen eluaeg tõlk olnud. Ma tõlkisin koguduses külalisjutlustajaid eesti ja inglise keelest vene keelde. Ma tõlkisin kristlastele heebrea tekste, et teha Piibli ideid arusaadavamaks. Töö juures tõlkisin ma Eesti e-residentsuse eeliseid ukrainlastele, itaallastele ja prantslastele, et meelitada neid Eesti majandust edendama. Tõlkisin kirju, vestlusi, läbirääkimisi. 16. aprillil 2022. aastal oli mul au tõlkida Eesti […]

Olümpiaadiessee: Mida on ajaloost õppida ajatu kohta?

Vägevad impeeriumid lagunesid ning iidsed dünastiad asendusid senitundmatute suguvõsadega – sel põhjusel võib ajalugu pidada muutlikuks. Tihti surevad uute nähtuste tekkel vanad välja. Religioonid seevastu on jäänud püsima ka epohhiloovate sündmuste käigus. Bütsantsi langemine ei teinud lõppu kristlusele ning mongolite purustustöö Bagdadi linnas 1258. aastal ei likvideerinud islamit. Mitmetes usundites on sajandeid väärtustatud muistseid tarkuseteri, […]

„Kristuse jälgedes“ XXI sajandil 

„Kristuse jälgedes“ eesti keeles  Kempeni Thomase suurteose „Kristuse jälgedes“ (ld De imitatione Christi) ilmumisest eestikeelsena möödus 200 aastat. 1821. aastal trükiti eesti keeles teadaolevalt esimene neljast raamatust koosnev tervikteos pealkirjaga „Käimissest Kristusse järrel. Nelli ramatut, mis Ma kele on üllespannud Karel Maddis Henning“. Selle kordustrükk ilmus 1841. aastal. Pool sajandit hiljem, 1891. aastal valmis Johannes […]

Santo subito? Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurma 80. aastapäevale pühendatud veebikonverents

Moskva Püha Toomase instituut koos Eesti Apostelliku Administratuuriga korraldasid 15. veebruaril 2022 veebikonverentsi, mis oli pühendatud Eduard Profittlichile (1890–1942), saksa päritolu jesuiidile, kellest sai 1936. aastal iseseisvunud Eestis piiskop, kelle mõistis surma Nõukogude kohus ja kes suri 22. veebruaril 1942 Kirovis, Uurali vanglas. Konverentsil oli rohkem kui 40 osalejat Kõrgõzstanist ja Venemaalt, Lätist ja Leedust, […]

Eesti on valmis sõjapõgenikke aitama. Intervjuu sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplani Katri Aaslav-Tepandiga

Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva vaimse tervise osakonna nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi pingutas 8. märtsil ülikiires päevakavas aja leidmiseks, et Eesti Kirikule antud intervjuus selgitada sõjapõgenike vastuvõtmisega seonduvat. Liina Raudvassar  (ajaleht Eesti Kirik): 28. veebruaril, mil sõda Ukrainas oli kestnud mõned päevad, kirjutasite koguduste töötegijatele saadetud kirjas, et esimesed sõjapõgenikud on Eestisse saabumas. Nüüd on esimesed põgenikud kohal. […]

Armsad

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma. Palun õpetage oma jutlustes, usuõpetustundides, leeri- ja pühapäevakoolides, et kristlane ei tohi kanda relva. Ja ta ei kannagi, kui ta on kristlane. Palun õpetage, et kristlane ei tohi olla sõdur. Ja ta ei olegi, kui ta on kristlane. Kõik kristlastest piiskopid, preestrid ja diakonid kogu […]

Välismaal õppimise võimalik mõju noorte suhtumisele religioonidesse ja erinevatesse kultuuridesse

Aeg-ajalt kohtame arvamusi, et välismaal õppimine on justkui uus moesuund, mille poole püüeldakse, ilma seda enese jaoks sügavamalt lahti mõtestamata. Ma mõistan nende inimeste pahameelt, kelle arvates toimub sellisel moel noorte helgete peade väljavool Eestist, mis on meie ühiskonnale kahjulik. Aga kui see lahkumine pole mitte alaline, vaid hoopis ajutine? Veelgi enam praeguses olukorras, kus […]

Arm ja armulikkus

„Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.“ (1Kr 1:3) Apostlik tervitus on tavapäraselt kõlamas peaaegu iga protestantliku jumalateenistuse alguses. Järgnevalt proovin avada selle tervituse sisulist ja praktilist avaldumist läbi vanglate kaplanaadi tegevuste. Algkristlik traditsioon on seisnud alati nõrgemate, kaitsetute ja nende eest, kes kannatavad rõhumise all. Kannatused ja sealt tulenev meelekindlus […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English