Ülo Liivamägi

Ülo Liivamägi has written 10 posts for K&T

Südame kõne Jumalaga (Mt 6:5-15; Rm 8:24-28; Tn 9:17-20)

Jeesus õpetab meid palvetama, me oleme meieisapalvega kokku kasvanud ja oleme tunnetanud seda, mida Jeesus peale „aamen“ ütlemist oma jüngritele rõhutab:„Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.“ (Mt 6:14) See […]

Armastada vaenlast (Lk 6:27-36)

„Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keela ka särki! Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu […]

Imelik ja imeline ilmutusraamat (Ilm 1:9–20)

„Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui pasunast, mis ütles: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse […]

Vägi Kristuse nimes (Js 43:1, Jh 14:14)

„Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!“ (Js 43:1) „Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Jh 14:14) Te mäletate loomislugu, kus Jumal andis Aadamale ülesande anda igale loomale ja linnule nimi ning selle läbi valitseda neid. Isegi naine sai oma nime […]

Jeesuse saadikud (Jr 1:4–10)

Vanas Testamendis (VT) on palju lugusid prohvetitest. Sageli algavad nad samamoodi – inimene esmalt heitub Jumala kutse peale ja hakkab otsima vabandusi, puudusi enda juures, et ehk Jumal valib kellegi teise (vaata ka Mooses, Joona). Meile võib selline reaktsioon tunduda esmapilgul imelik, sest ise ju oleksime meelitatud, kui Jumal valiks teiste seast just meid ära […]

Kadunud ja jälle leitud (Js 57:15; Lk 15:1j)

„Nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane, muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise […]

Tulge, paluge, ja ma kuulen teid (Jr 29:11-13): palvepühapäevaks

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest“ (Jr 29:11–13). Esimese […]

Uskumise vajalikkus (1Ms 22:1–13)

„Jumal pani Aabrahami proovile ning ütles temale: „Aabraham!” Ja ta vastas: „Siin ma olen!” Ja Tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!” Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest […]

Armastuses meie kõrval (Js 58:1–9)

„Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsekui pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud! Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut: „Miks me paastume, kui […]

Jutlus Kristuse sündimise pühal (Js 52:7-10)

Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!” Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse. Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma! Issand paljastab oma püha käsivarre […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English