Wilfried Härle

Wilfried Härle has written 5 posts for K&T

Meie eest surnud!? Jeesuse Kristuse ristisurma päästetähendus

1. Piibel Jeesuse ristisurmast 19. saj suur piibliteoloog Martin Kähler kirjutas 1892. a[1]: „Mõneti väljakutsuvalt võiks neid [s.o evangeeliume] nimetada põhjaliku sissejuhatusega [Kristuse] kannatuslugudeks“. Selle väite tõde ei tulene mitte üksnes sellest, et suure osa evangeeliumite terviktekstist moodustavad Kristuse kannatusloo kirjeldused, vaid ka – ja minu arvates veelgi enam – sellest, et passioonimotiiv läbib evangeeliume […]

Regionaalne misjon. Koostöö regionaalsel tasandil toob kasu mitmes mõttes

I Misjoni mõiste problemaatika ja tähendus Misjoni mõiste sillerdab – ta tähistab ühelt poolt midagi, mis on kristliku kiriku jaoks fundamentaalne (kuigi misjoni mõistet ennast Piiblis ei kohta). Teisalt tähistab ta midagi, mis on kandnud ajaloos, aga kannab ka tänapäeval mõningast taaka. * Nii mõistavad paljud inimese „misjoni“ või „misjoneerimise“ all nimetust tegevusele, millega tähistatakse […]

Vabadus – kas ainult illusioon? Evangeelne teoloogia dialoogis tänapäeva aju-uuringutega

Juba mõnda aega kuuleb paljudes avalikes diskussioonides väidet, et vabadus on illusioon, et tegelikkuses oleme nii meie, inimesed, kui ka kõik teised elusolendid täielikult determineeritud ja seda oma aju poolt. Sageli esitatakse seda väidet tõestatud fakti pähe. Väite kinnituseks viidatakse enamasti ameerika füsioloog Benjamin Libetile, kes korraldas 1980. aastatel terve rea eksperimente, mis osutasid väidetavalt […]

Õigeksmõist täna (2. osa)

Kuidas tänapäeval mõista, kuulutada ja uskuda õigeksmõistu, mis on reformatoorse, täpsemalt: luterliku vagaduse, kuulutuse ja teoloogia kese? Kuidas teha seda nii, et õigeksmõistus saaks mõistetavaks, kogetavaks ja läbielatavaks kui kristliku usu peamine sisu, viimselt kristlik usk tervikuna? Igal juhul on vajalik arvestada vastuargumentidega õigeksmõistuõpetusele ja teguritega, mis takistavad selle mõistmist. Millised need on ja kuidas […]

Õigeksmõist täna (1. osa)

Kuidas tänapäeval mõista, kuulutada ja uskuda õigeksmõistu, mis on reformatoorse, täpsemalt: luterliku vagaduse, kuulutuse ja teoloogia kese? Kuidas teha seda nii, et õigeksmõistus saaks mõistetavaks, kogetavaks ja läbielatavaks kui kristliku usu peamine sisu, viimselt kristlik usk tervikuna? Igal juhul on vajalik arvestada vastuargumentidega õigeksmõistuõpetusele ja teguritega, mis takistavad selle mõistmist. Millised need on ja kuidas […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English