Egle Viilma Heiki Haljasorg

Egle Viilma Heiki Haljasorg has written 1 posts for K&T

Kristliku hariduse roll Eesti haridusmaastikul Tallinna Toomkooli näitel

„Aurea mediocritas.“ (Horatius). Vahel küsitakse, mis on kristlike koolide, neid võime mõnikord nimetada ka kirikukoolideks, eripära võrreldes teiste era- või munitsipaalkoolidega? Aristoteles rääkis oma „Nikomachose eetikas“ äärmuste vältimisest, Kristus rääkis Matteuse evangeeliumis kitsast teest, Püha Paulus kirjas Tiitusele mõistlikkusest praegusel maailmaajastul ja Horatius oma „Oodides“ kuldsest keskteest. Need ongi lähtekohad, kuidas antud küsimusele vastust otsida. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English