Urmas Viilma

Urmas Viilma has written 15 posts for K&T

Jutlus ESTO 2019 avajumalateenistusel (Mt 7:24–27)

Jeesus ütleb: “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.” (Mt 7:24–47) Oleme viimase 30 aasta kestel saavutanud Eesti rahvuslike tähtpäevade […]

Tallinna Toomkooli taasasutamine XXI sajandil, 2. osa

Tallinna Toomkooli taasasutamine Vaevalt kaks kuud pärast Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) direktor Kersti Nigeseni kontaktivõttu Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja peapiiskop Andres Põderiga oli astutud väga konkreetseid samme kristliku kooliga alustamiseks. Nii EELK Konsistoorium kui Toomkogudus olid langetanud põhimõttelised otsused kooli avamiseks. Juuni lõpuks olid tehtud kõik olulisemad otsused ja lahendatud peamised ja ka praktilised küsimused, […]

Tallinna Toomkooli taasasutamine XXI sajandil, 1. osa

Sissejuhatus Pärast Eesti iseseisvuse taastamist hakkas Tallinnas luterliku kooli idee idanema esmalt EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse (edaspidi: Kaarli koguduse) töötegijate ja aktiivsete liikmete seas. Kaarli koguduse juures oli 1997. aasta suveks töötanud kahe aasta jooksul edukalt kuueaastaste laste kooliks ettevalmistamise rühmad, kus juhinduti kristliku kasvatuse ja õpetuse põhimõtetest. Leiti, et kui neis rühmades jälgida […]

Kristlike koolide asutamine iseseisvuse taastanud Eestis (2. osa)

Artikkel on koostatud EELK Usuteaduse Instituudis 2018. a kevadel kaitstud magistritöö „Iseseisvuse taastanud Eestis luterliku üldhariduskooli loomine Tallinna Toomkooli näitel“ põhjal. (Varasemalt oli Urmas Viilma läbinud täiemahulise teoloogiastuudiumi EELK Usuteaduse Instituudis 1991–1998. – Toim.) Loe artikli 1. osa siit.   Kristlike koolide loomise teine laine 2011–2013 1990. aastate keskel süvenenud ühiskondlik-avalik negatiivsusele kalduv arvamus ja […]

Kristlike koolide asutamine iseseisvuse taastanud Eestis (1. osa)

Artikkel on koostatud EELK Usuteaduse Instituudis 2018. a kevadel kaitstud magistritöö „Iseseisvuse taastanud Eestis luterliku üldhariduskooli loomine Tallinna Toomkooli näitel“ põhjal. (Varasemalt oli Urmas Viilma läbinud täiemahulise teoloogiastuudiumi EELK Usuteaduse Instituudis 1991-1998. – Toim.)   Sissejuhatus Eesti iseseisvuse taastamisele 1991. aasta suvel eelnes mõneaastane periood, kus kristlikud küsimused ja teemad olid pärast poole sajandi pikkust […]

Elus kinni

Looduslik aastaring jõuab peagi saabuva talvise tardumuse lävele ning ka kirikuaasta pühakirjalugemised kalduvad üha enam igavikulistele teemadele. Peagi saabub ka eestlase jaoks hingelähedane poolmüstiliselt morbiidne november, mille juhatab sisse kõigi pühakute päevale järgnev hingedepäev. Hoolimata igavikuliste teemade päevakajalisusest ja meie kõigi isikliku ajaliku surma paratamatust saabumisest, oleme me enamasti inimlikul tasandil siiski elus kinni. Et […]

50 aastat naisvaimulike ordinatsiooni algusest (Jh 15:1-12)

„Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda […]

Peapiiskopi karjasekiri usupuhastuspühal 2016

Sel aastal tähistame usupuhastuspüha erilises meeleolus. Peagi möödub reformatsiooni algusest 500 aastat ning me oleme kiriku uuenemise teel välja jõudnud ajaloolisesse hetke, kus võime reformatsiooni meenutada esimest korda ühiselt koos roomakatoliku kirikuga. Luterlased ja katoliiklased on viiekümne aasta pikkuse dialoogi tulemusena leppimist ja osadust saavutada püüdes ületanud mitmed erimeelsused ning jõudnud olulistes õpetuslikes küsimustes ühisele […]

Kaljule rajatud elu. Jutlus võidupühaks (Mt 7:24-27)

Jeesus ütleb: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.” (Mt 7:24-27) Kahekümne viiendat korda võime tähistada võidupüha iseseisvuse taastanud Eesti […]

EELK missioon – võimalused ja tegelikkus

Sissejuhatus Austatud konverentsil osalejad: külalised, kaasvaimulikud! Kui Urmas Nagel mulle kirjutas ja palus ettekannet, siis sõnastas ta ettekandele esitatud ootused järgmiselt: „Ettekanne võiks sisaldada EELK missiooni lühikest kokkuvõtet, arvestades kiriku tegevuskeskkonda tänapäeva Eestis, ning käsitleda kiriku tegevust tulevikuperspektiive silmas pidades. Arvestades eskaleerunud olukorda seoses pagulastega Euroopas ja mujal maailmas, oleks tänuväärne, kui ettekanne sisaldaks ka […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English