Urmas Petti

Urmas Petti has written 9 posts for K&T

Praktilise teoloogia suurkuju

Theodosius Andreas Harna­cki teadusliku pärandi saab hoolimata suurest mahust kokku võtta kolme teemaderingi alla: kiriku mõiste, Lu­theri teoloogia ning praktiline teoloogia. Theodosius Andreas Harnack sündis 22. detsembril 1816 (s.o uue kalendri järgi 3. jaanuaril 1817 – toim.) Peterburis Ida-Preisimaalt pärit rätsepmeistri Carl Gottliebi ja baltisaksa käsitöölise tütre Christina ainsa pojana. Isa ei astunud kunagi Vene […]

Kristuslik jumalakujutlus (Mt 3:13–17)

„Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!” Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli […]

Usk ülestõusmisse (Lk 24:1–12)

„Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga […]

Tänamise kunst (2Kr 9:6-15)

„Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme […]

Kuidas armastada venda, kes polegi mu vend? (1Jh 3:11-18)

„Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme […]

Parim, mida teha saame (Ii 35:1−8)

„Ja Eliihu jätkas ning ütles: „Seda sa pead siis õigeks, nimetad oma õiguseks Jumala ees, et sa küsid: „Mis kasu mul on, mis abi on mul sellest, et ma pattu ei tee?“ Ma annan sõnadega vastuse sulle ja koos sinuga su sõpradele. Tõsta oma pilk taeva poole ja vaata, pane tähele pilvi, mis on sinust […]

Jeesuse lugu (Mt 11:25–30)

„Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne […]

Reformatsiooni tähendus tänapäeva kirikule

Reformatsiooni tähendusest kõnelemine on keeruline ülesanne, kuna 16. sajandi sündmusi ei saa pidada homogeenseks ja lineaarseks protsessiks, mille eesmärgiks ning tulemuseks oli näiteks vabanemine Rooma paavsti ülemvõimu alt või kristliku usu puhastamine keskaegsetest lisandustest ja selle uuendamine evangeeliumi vaimus. Tegelikud sündmused, nendes osalejate motiivid ning sihid olid märksa komplekssemad. Reformatsiooni mõiste läks moodi ammu enne […]

Püha Vaim: usu ja rahu allikas (Jh 14:23–27)

„Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English