Urmas Nõmmik

Urmas Nõmmik has written 58 posts for K&T

Hirm ja arm Vanas Testamendis, eriti Iiobi raamatus

Hirm Hirm on eesti keeles negatiivse tähendusega. See on üks põhilistest inimlikest tunnetest, mida kogeda ei taheta. Eesti keeles saab ka karta. Oma keelekasutamise kogemuse toel julgen öelda, et kartmine on eesti keeles kergema kaaluga kui hirm. Kristlikus keelepruugis kasutatakse üldsegi sõna „jumalakartus“, ja seda väga positiivses tähenduses. Kes kardab Jumalat, on vaga, on eeskujulik, […]

Kutse (Am 7:10–15)

„Läkitanud siis Bet-Eli preester Amasja Iisraeli kuninga Jerobeami juurde, öeldes: „Aamos peab plaani sinu vastu Iisraeli koja keskel. Ei jaksa maa taluda kõiki tema sõnu. Sest nõnda ütles Aamos: „Mõõga läbi sureb Jerobeam ja Iisrael küüditatakse kindlasti oma maalt.“ Ütelnud siis Amasja Aamosele: „Nägija, mine, põgene Juudamaale ja söö seal leiba ja seal ennusta! Ja […]

Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?

Vana Testamendi / Heebrea Piibli teaduse ülesanne teoloogia raames. Viimaste aastakümnete arengud Alustuseks küsin, kust me tuleme. Tuleme suuresti protestantliku teoloogia kontekstist ning selles on Vana Testamendi teadusel koos Uue Testamendi teadusega oma kindel roll. Piibel on kristliku usu alus ning selle lugemine ja tõlgendamine ehk eksegeetika on vältimatu sisend süstemaatilisele teoloogiale, dogmaatikale, ning sealtkaudu […]

Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes

Pealkirjas äratavad lugeja tähelepanu loodetavasti kaks pisut provotseerivat nüanssi. Esiteks on siin paralleelselt kasutatud Vana Testamendi kristlikku tähistust ja Heebrea Piibli neutraalsemat tähistust. See märgib üht muutust 20. sajandi lõpu- ja 21. sajandi alguskümnendite piibliteadustes. Teiseks äratab ehk tähelepanu sõna „religiooniuuringutes“, selle asemel et kasutada meie kiriku-, kultuuri- ja haridusruumis levinud sõna „teoloogias“ või neutraalsemat […]

Läksin kirikusse, ja jäingi käima. Intervjuu Jaan Lahega

Maikuu viimasel päeval saab poole sajandi vanuseks Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe. Selleks et väärikat sünnipäeva tähistada ja Jaanile õnne soovida, arvasime heaks teha temaga intervjuu. Jaan on tuttav paljudele, vähemalt kõigile neile, kes on vähegi kursis teoloogia või religiooni uurimisega Eestis – seepärast on ehk kõigil neil huvitav lugeda, mida arvab Jaan […]

Psalmi 90 eksegees

Psalm 90 on mitmes mõttes unikaalne psalm. Esiteks on see Psalmiraamatus ainus Moosesele omistatud psalm. Nõnda asetub ta samasse ritta Psalmiga 72, mis on ainsana omistatud Saalomonile. Viimasega sarnaneb ka see, et kui Psalm 72 lõpetab teise psalmiraamatu, siis Psalm 90 alustab neljandat. Aga veelgi enam on Psalm 90 eriline selle poolest, et üheski teises […]

Suur loobumine

Võib vist öelda, et siinsed read on kaudselt alguse saanud minu eelmise aasta suurimast lugemisšokist. Tahan küll põhiliselt kirjutada loobumisest, eriti veel suurest loobumisest, mida kristlik traditsioon võiks toetada, aga pean selleks esmalt lugemiskogemusele ka natuke ruumi pühendama. Muidu ei saa. Pidage vastu. Omamoodi šoki põhjustas minus Vine Deloria Jr.-i raamat „God is Red. A […]

Loomist (Kaljo Põllule mõeldes)

Pööripäeva aegu näeb imelist,kõrvu kuuldub ammu räägitut,vanarahva pajatatut.Ei mäletatud enam,aga ilm sündis uuesti. Sügava veesilma vaikusesIlmalind pläterdas, tühja jalutas,Ilmapaika otsis, ümber passis,kaikust ja kaja mõõtis,seisma jäi. Kummardas Ilmalind, nokaga sügavas sorkis,pelgas mulle, muda näppis,tiris tühjast klombi haralise,sellel istuma sättis,muna munes. Sättis Ilmalind istuma munale,laotas sulgi laiali,muna rinna all küpses.Maigutas ja keret pööras,koorte vahelt sisu küünitas. […]

Jumala vandenõu (Js 8:11–15)

11 Sest nõnda rääkis minuga Issand, kui ta käsi haaras mind ja hoiatas mind käimast selle rahva teed, öeldes: 12 „Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks, ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu! 13 Pidage pühaks vägede Issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm! 14 Tema on […]

Head taipamist!

Aasta 2020 jääb igaveseks meelde. Sel aastal jäi kogu maailm korraks täiesti seisma. Pidime mõne nädalaga orienteeruma ümber eneseisolatsioonile ja akadeemilises töös distantsõppele. Palju jõudu nõudis see eriline kevad. Paljudel läks elu keeruliseks. Aga mitte ainult. Tean ka neid, kelle akadeemilisele eneseteostamisele mõjus kodus istumine väga hästi. Ootamatutes oludes oli kaotajaid ja oli võitjaid.   Võiks arvata, et nüüd ei karda me enam midagi. Oleme […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English