Urmas Karileet

Urmas Karileet has written 4 posts for K&T

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Kalendriaasta alguses on pühapäev, mil kirikukalender juhib meie mõtteid sellele, kuidas Jeesus ilmutab oma jumalikku väge. Jeesuse jumaliku väe avaldusi võime näha rohkesti  evangeeliumi rõõmusõnumis. Ja Jeesuse jumaliku väe ilmumist võime kogeda usuinimeste eludes ka meie kaasajal. Toon selle näiteks kolm lugu andeks andmise, andmise ja ustava teenimise õnnistusest. Need jutustavad erineval moel hingede päästest, […]

Kalmistupüha kõne Käsmus

Kalmistupühi on Eestis peetud jaanipäeval või sellele lähematel pühapäevadel. See on olnud meie esivanemate elus oluline sündmus, millest on alati osa võtnud palju inimesi. Eesti keeles kutsutakse oma lahkunuid ka kadunuteks. Mäletan, et tulime ühel kevadel esivanemate haudu korrastama. Kohtudes kalmistu väravas toonase koguduse juhatuse esimehega, ütles ta umbes nii, et kõik teie esivanemad on […]

Teenimatu arm (Jr 9:22–23)

Nõnda ütleb Issand: kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand. (Jr 9:22–23) Jaanuar on meie kirikus […]

„Isand, me tahame Jeesust näha“. Palmipuudepüha jutlus (Jh 12:12–24)

„Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: „Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!“ Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud: „Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes.“ Esialgu […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English