Triin Käpp

Triin Käpp has written 16 posts for K&T

Usust dogmani ja tagasi (Rm 11:33-36)

“Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! […]

Et sulaksid kivistunud südamed (1Kr 13)

„Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli,aga mul ei oleks armastust,siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.Ja kui mul oleks prohvetianneja ma teaksin kõiki saladusija ma tunnetaksin kõikeja kui mul oleks kogu usk,nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta,aga mul ei oleks armastust,siis poleks minust ühtigi.Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksinja kui […]

Kristliku/luterliku hariduse perspektiivist

Eesti on väga rikas maa. Meil on kolm luterlikku üldhariduskooli ning üks spetsiifiliselt luterlik kõrgkool. Lisaks neile mitmeid teisi kristlikke ja teoloogilisi haridusasutusi. Jah, see võib tunduda rikkusena kõverpeeglis, arvestades olemasolevaid inim- ja finantsressursse, kuid siiski olen ma veendunud, et see on meie rikkus, et need olemas on. Rikkusega võib ümber käia väga mitmet moodi […]

Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul

Järgnev artikkel on kokkuvõte Triin Käpa doktoritööst „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“. Doktoritöö on täismahus loetav siit. Minu doktoritöö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas mõtestatakse kristlikku väärtuskasvatust kristlikes koolides ning vaadelda kristlike koolide rolli 21. sajandi alguse Eesti ühiskonnas. Kristlik väärtuskasvatus on teema, mis on viimasel ajal […]

Päris lunastus (Lk 7:36–50)

„Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada,  et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja […]

Igaühe jaoks olemas olev Jumal (2Ms 3:9-15)

„Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!“ Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?“ Aga tema kostis: „Mina olen sinuga, ja […]

Ühe koguduse koroonalugu

Kas teeme kohvilaua ühekordsete nõudega?  Aga meie Loodut hoidva kiriku projekt?  Kas teeme üldse kohvilauda?   Kas saame armulauda jagada?  Kirik on kinni.. Teeme veebiteenistuse.  Aga kuidas?   Ülaltoodu kirjeldab ehedalt märtsi keskpaiga vestlusi, mille olemus ja teema  tund-tunnilt muutus. Oli palju meile,  Facebook Messengeri  vestlusi, telefonikõnesid.    Siis olime lukus uste taga. Esialgu tegemas täissõnateenistust, seejärel palvusi, pühad olid tulemas. Nagu kõik meie, tervitasime […]

Aasta pildid Jumala ajas (Nl 3:22-26)

“See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur! Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet.” (Nl 3:22-26)  […]

Vaimust kantud ja andeid rakendades

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. […]

Kristlike koolide roll ühiskonnas 

Kui kõik kristlaste lapsed panevad oma lapse kristlikku kooli, siis kuskohas saab mittekristlane kristlastega tuttavaks?  Te loote oma lastele mulli, et kogu maailm ongi selline, aga ei ole ju.  Kas järgmiseks tulevad meile islamistlikud/fundamentalistlikud koolid? Kui kristlik kool on lubatud, miks ei peaks need olema?  Olen pidanud neile ja paljudele teistele sarnastele küsimustele vastama sellest ajast alates, kui […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English