Toomas Erikson

Toomas Erikson has written 3 posts for K&T

Lahusus ühtsuses: konkurents koostöös

Keha ja vaim – oleks kui üks, aga samas ka lahus, vähemalt nii me kipume mõtlema ja tundma. Ühes kehas tundub olevat kaks tahet – keha tahe ja vaimu tahe. Oleksime kui kahe erineva tahte poolt ühte kehasse suletud. Meie minapilt üritab köietantsijana nende kahe pooluse vahel balansseerida, püüdes neid kord rohkem lahutada, kord rohkem […]

Religioon popmuusikas – popmuusika religioonis

Religioossus aluskoodina sisaldub kõikjal meid ümbritsevas kultuuriruumis ja meid ümbritsevates väljendusviisides. Popmuusika – või ka levimuusika – kannab endas samuti religioossust. Väga paljud religioossed liikumised kasutavad popmuusikat oma sõnumi levitamiseks, samuti on nii mõnigi popartist oma religioosset kuuluvust hakanud väljendama läbi muusika kui meediumi. Näitena võiks tuua levimuusika tähe Madonna, kodanikunimega Louise Veronica Ciccone, kelle […]

Diakonissid: kõrvale heidetud traditsioon õigeusu kirikus

Käesolev artikkel käsitleb diakonisse õigeusu kiriku traditsioonis, alates algkirikust kuni tänapäevani välja, ning vaatleb, kas traditsioon saab ka jätkuda. Õigeusu teoloogilises maailmas kirjutavad naistest, diakonissidest, abielust ja seksuaalsusest valdavas enamuses mehed ning neil teemadel arvamust avaldavate naiste osakaal on kaduvväike. Lisaks sellele võib tõdeda, et kirjutavaid teolooge on enam munkade kui ilmikvaimulike hulgas ja et […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English