Toomas Paul

Toomas Paul has written 22 posts for K&T

Mõttefragmendid nelipühaks (Ap 2:1–8)

(2:1) „Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik ühes paigas koos. (2:2) Ja äkitselt sündis taevast mühin, otsekui kange tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. (2:3) Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, ja need laskusid iga üksiku peale nende seas. (2:4) Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ning hakkasid rääkima […]

Inkarnatsiooni tähendusest 

Vahel võib leida sügavat teoloogiat sealt, kus seda esmalt ei oskaks otsida. Hiljaaegu ilmus Edmund Burke’i Seltsi toimetistes Tõnu Õnnepalu tõlgitud prantsuse mõtleja Rémy Brague’i raamat „Euroopa, rooma tee“. Essees, nagu autor oma teost iseloomustab, on läbivalt juttu kristluse olulisest osast Euroopa kujunemisel ja olemuses, eraldi peatükk on Rooma kiriku rollist. Brague’i mõttekäigud on inspireerivad. Jõulusündmusele mõeldes püüan tutvustada seda, mida ta räägib […]

Õige aja ootuses (Gl 4: 3–5). Jutlus jõuluõhtul

Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me kuuleme kõne aluseks Pauluse kirjast galaatlastele 4. peatükist salme 3 kuni 5: „Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti […]

Lugejaintervjuu Toomas Pauliga

Kirik & Teoloogial on hea meel avaldada tänu ajakirja lugejatele ja Toomas Paulile teine lugejaintervjuu (vt ka Lugejaintervjuu Marju Lepajõega (K&T nr 272/ 24.2.2017)). Millises vahekorras on Jumala tahe ja inimese palve? Kas Jumal võib oma tahet muuta, et vastata inimese palvele? Toomas Paul (TP): Neile küsimustele vastates pean olema väga alandlik. Ei ole põrmulapse […]

Praod portaalil

Kord tuli Jeesuse juurde mees, heitis põlvili ning päris Temalt: „Õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu?“ Tema kostis: „Miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud!“ Mees küsis: „Millised?“ Jeesus lausus: „Ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, […]

Hoia end puhtana (1Tm 5:22)

„Ära ole kärmas käsi kellegi peale panema, ära ka tee end võõraste pattude osaliseks! Hoia end puhtana!” (1Tm 5:22) Kuidas on võimalik veerandtunnises jutluses käsitleda Usuteaduse Instituudi (UI) loomise 70. ja Porvoo ühisdeklaratsioonile allakirjutamise 20. aastapäeva ning UI sügissessi algust? Esmalt tundus see akrobaaditükk, nagu pidada loengut kolme jalaga kipakal taburetil seistes. Aga ma leidsin […]

Palve kool

Jacques Philippe, Aeg Jumalale. Abiks palvetajale. Tõlk Toomas Help. Kirjastus Gallus, 2016, 72 lk. Kirjastus Gallus on andnud välja väikese raamatukese (72 lk) – Jacques Philippe’i „Aeg Jumalale. Abiks palvetajale“, mille on inglise keelest tõlkinud Toomas Help. See raamat on tõeliseks teejuhiks igale palvetajale. Karmeliidist autor rõhutab väga püsivust palvetamisel – tund aega halba palvetamist, […]

Kole kurb

Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib: abielu on „mehe ja naise (hrl ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu“[1] ja perekond on „abielupaar koos järglaste ja lähisugulastega, kes kuuluvad leibkonda“[2]. Kreekakeelses Uues Testamendis puudub ekvivalentne termin perekonna jaoks. On ’οἶκος’ ‘maja, koda’[3] (nt Ap 16:15 εἰς τὸν οἶκόν μου), mida kasutatakse ka üheskoos elavate inimeste kohta – […]

Piibli tõlkimise problemaatika

Kui Piibel kord juba on tõlgitud, siis iga uus katse on vaid variatsioon olemasolevale lisaks. Esimene tõlge jääb normatiivseks. Eduard Ahrensi nurjunud võitlus piibli keele parandamiseks on näide sellest, kui kramplikult hoiti kinni esialgsest sõnastusest. (Vt Paul 1999, 552–573.) Usklikule, kellel on paljud piiblisalmid peas, on tuttava teksti teisenemine valus. Kord juba koduseks saanut ei […]

Nähtav heategevus ja heategevus näitamiseks

Ma ei usalda oma emakeeletundmist, mulle istub semantiline positivism. Eriti valvas tasub olla liitsõnade puhul. Näiteks: „sissekäik“ on ‘sisseseminekut võimaldav koht; sissepääs’, ent „väljakäik“ on midagi muud – kunagisest eufemismist on praeguseks saanud vulgaarne väljend. Nii ma alustan ka täna terminite analüüsist. Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib ühemõtteliselt: „hea|tegevus annetuste tegemine v. vabatahtlik tegevus teiste […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English