Toomas Jürgenstein

Toomas Jürgenstein has written 10 posts for K&T

Esimese peatüki lugu!

Olen kahel viimasel aastal avaldanud õhukesed raamatud „Kes Sa oled taevas? Avatud uskliku aabits“ ja „Kus Sa oled taevas? Avatud uskliku apokriivad“. Kui esimeses nimetatud raamatus oli rõhk peamiselt kristluse tüviteemadel, siis teises keskendusin usulistele probleemidele, kahtlustele ja vaidluslustile. Pärast vaidlust, olgu või iseendaga, on alati mõistlik natuke mõtteid ja seisukohti korrastada ja otsustasin samas […]

Kui kaugele mõistus ulatub?

September viib Eestis mõtted sageli koolile ja õppimisele. Need mõtted võivad olla seotud mälestustega kooli minekust, mõnest meeldejäävast seigast koolis, kuid ka kahetseva tagasivaatega, mida võinuks õppida hoolsamalt või millele enam keskenduda. Sügavamalt religiooniga tegelejatel on kooliga seotud teemade hulgas alati küsimuseks ka usu ja teadmiste vahekord. Käesoleval aastal koolile ja teadmistele mõeldes tõdesin järjekordselt, […]

Religioon ja poliitika praktikas

24. aprillil võeti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogul vastu avaldus, millega toetati Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist nõnda, et abielu oleks mõistetav ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Seda avaldust toetas 39 kirikukogu saadikut, 5 oli vastu, 4 erapooletud. Olgu ennetavalt öeldud, et põhiseaduse muutmine Eestis pole lihtne. Riigikogu tänase koosseisu puhul on nimetatud ettepaneku […]

Konservatiivide pärast kirikus ma ei muretse

Nagu õpetajate puhul sageli, on mindki viimasel ajal mõtlema pannud just õpilased. Sellegi artikli algidee sündis lihtsalt: kell helises ja õpilane jäi pärast tundi klassi minuga juttu ajama. Õpilane: „Õpetaja, kui te peaksite valima kristluse ja islami vahel, kumma te valiksite?“ Mina: „Ma ei saa sellele küsimusele vastata, sest ma olen selle valiku teinud umbes […]

Mida teadsid usust vanemad ja vanavanemad

Ikka tuleb ette väiteid, et ennemalt olid lapsed paremad ning seda põhjustas eelkõige teadlikkus usulistest asjadest. Olen sellist väidet kuuldes ikka mõelnud Oskar Lutsu „Kevadele“, kus köster tegi küll koolis kõvasti tööd, kuid kohati tundus, et kiusamine oli normiks. Võtta või raamatu alguses kirjeldatud Arno kogemused esimesest koolipäevast: „Nutuse näo ja punaste silmadega, see, kellelt […]

Kümme aastat tähelepanekuid religiooni ja teaduse seostamisest koolis

EELK legendaarne õppejõud ja vaimulik ning omaaegne Hugo Treffneri Gümnaasiumi (edasi HTG) usuõpetaja Elmar Salumaa (1908–1996) kirjutab oma mahukas mälestusteraamatus „Tiib pandud aastaile õlale“ (Salumaa, 418): „Kõik usuõpetuse õpetajad teavad jutustada nn. nõks-küsimusest, mida õpilased esitavad mitte niivõrd selguse saamise pärast, kuivõrd selleks, et lihtsalt näha, kuidas õpetaja reageerib. Ka sel puhul otsustab õpetaja leidlikkus […]

Vestlus kolleegiga, mis algas 75 aastat tagasi

Sain hiljuti ühe väärtusliku trükise omanikuks. Endine Tartu Ülikooli rektor Peeter Tulviste kinkis mulle 1937. aastal ilmunud üleriigilise usuõpetajate päeva ettekanded, mis olid avaldatud kogumikus „Usuline kasvatus koolis“. Avaldatud oli kolm ettekannet, professor Johan Kõpult, koolide peainspektorilt Märt Raualt ja vaimulik Anton Eilartilt. Märt Raua[1] põhjalik ettekanne: „Usuõpetuse kasvatuslikud ülesanded algkoolis ning teid ja võimalusi […]

Küsivad usuinimesed

Eesti usuline maastik on mitmekesine. Näiteks 9. augusti Eesti Ekspress annab artiklis „Pintsaklipslasest elustiiliinimeseks“ ülevaate neljast tavalisest inimesest – osaühingu juhatajast, keeletoimetajast, finantsjuhist ja ärimehest –, kes on hakanud töötama joogaõpetajatena. Artikli põhjal võis eeldada, et nad on keskmised inimesed meie hulgast, kes on joogas tunnetanud oma elu positiivses suunas muutvat jõudu ning hakanud seda […]

Usundiõpetuse olümpiaadist

Olen tähele pannud, et teoloogiat õppinud inimesed armastavad tihti piltlikke võrdlusi. Nii olen ka ise vahel võrrelnud usundiõpetust pooleli puslega, milles on juba moodustunud pildi raamistik ja arusaadav põhiline kujutatud motiiv, kuid millest on puudu veel hulgaliselt detaile. Veel mõned aastad tagasi arvasin üheks puuduvaks detailiks asjaolu, et õpilastel polnud võimalust oma usualaste teadmiste kõrvutamiseks […]

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas sõnum, mis jääb kõlama minu tundides, on kooskõlas või vastuolus sellega, mida õpilane saaks kuulda kirikus. Loomulikult annan aru, et erinevates kirikutes võtvad rõhuasetused olla erinevad, kuid olen ka mõelnud, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English