Tõnu Lehtsaar

Tõnu Lehtsaar has written 4 posts for K&T

Lahtilaskmisest

Mind on hakanud köitma üks sügavalt inimlik võime, millele ma ei oska paremat nime anda kui lahtilaskmine. See oskus esineb pigem harva, vaid üksikutel juhtudel selgelt ja eredalt. Enamjaolt siiski areldi, poolikult ja ajutiselt. Lahtilaskmisest me saame rääkida vaid selle puhul, mis inimesele korda läheb, teda puudutab. See võib olla näiteks soov muuta maailma, solvumine, […]

Usuteaduskond astub uude aastasse

Usuteaduskonna iga uus õppeaasta toob kaasa uut ja veel tundmatut. See puudutab uusi üliõpilasi, õppetöö korraldust, teadustööd ja arendustegevust. Aga usuteaduskonnas on ka vana tuntud headuses. Julgen väita, et usuteaduskond astub uude õppeaastasse lootusrikkalt. Tänavuse vastuvõtu tulemusena alustavad bakalaureuseastmes üheksa, magistriastmes kaksteist ja doktoriastmes kaks uut üliõpilast. Magistriastme üliõpilased jaotuvad usuteaduse ja religiooniuuringute vahel. Tavakohaselt […]

Usust ja toimetulekust

Üheks tänapäeva psühholoogia moesuunaks on toimetuleku (coping) uurimine. Toimetulekut on käsitletud ennekõike stressiga hakkama saamise kontekstis. Üldjuhul mõistetakse stressi all sisepinget, sisemist väsimust, ülekoormatuse tunnet. Stressi põhjust, olgu selleks näiteks sündmus, isik või keskkond, nimetatakse stressoriks. Seda, mille abil või kuidas stressorit kõrvaldatakse ja sisepinget ületatakse, nimetatakse toimetulekuvahendiks. Religioossete inimeste jaoks etendab nende usk raskustega […]

Religiooni ja teoloogia valdkonna õppekavade evalveerimisest Lätis

Mul oli möödunud aasta detsembris meeldiv võimalus viibida nädal aega Riias, kus juhtisin rahvusvahelist religiooni ja teoloogia valdkonna õppekavade evalveerimiskomisjoni. Läti kõrghariduse kõik õppekavad vaadatakse läbi ESF projekti Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement toel. Vana hea kombe kohaselt kaasavad lätlased oma ekspertkomisjonidesse ka eestlasi. Näiteks teoloogiaga samal ajal evalveeriti ka […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English