Toivo Pilli

Toivo Pilli has written 5 posts for K&T

Eesti baptistide usuteaduslikust seminarist 1922-1940

Tänavu tähistab Kõrgem Usuteaduslik Seminar 100. aastapäeva. Päris alguses kandis see kool Eesti Baptisti Jutlustajate Seminari nime. Eesti baptistid – ja vabakogudused laiemalt – on läbi aastate hoidnud ja praktiseerinud veendumust, et haridus on tähtis. Vist ükski usuliikumine ei saa läbi ilma anti-intellektuaalsete häälteta, kuid pilk ajaloole osutab, et baptistid on suutnud säilitada tasakaalu: nad […]

Varane anabaptism ja jüngerlus. Mõtteid tänapäevaks

Siinne artikkel vaatleb mõningaid 16. sajandi anabaptismi tunnusjooni jüngerluse vaatenurgast. Reformatsiooni nii-öelda kolmanda laine esindajad, kelle ajalugu, teoloogiat ja praktikat on viimase poolsajandi jooksul põhjalikumalt uuritud, rõhutasid usu ja eetilise eluviisi ühtsust. Õigeksmõistmine usust tähendas nende jaoks mitte ainult Kristuse lunastustegu, veendumust ja usaldust, vaid ka elupraktikate muutumist. Sellepärast sai nende keelepruugis oluliseks „Kristuse järgimine“ […]

Jüngri elu tänapäeval (Mk 6:1–13)

„Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis, ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud: „Kust on temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad? Eks […]

Jumala Sõna kiriku elus. Baptistid ja katoliiklased dialoogis

Baptisti Maailmaliidu ja Rooma-Katoliku Kiriku teoloogidest koosnevad delegatsioonid viisid aastatel 2006–2010 läbi terve rea konsultatsioone, mille temaatilist haaret on kõige tabavam kokku võtta pealkirja alla „Jumala Sõna kiriku elus“. Just sellist pealkirja (ingl The Word of God in the Life of the Church) kannabki hiljuti avaldatud ühisdokument, umbes 80-leheküljeline raport, mis kaardistab arutelude käigus määratletud […]

Vabakirikud ja mäletamine: historiograafilisi mõttekilde

Lugesin äsja kirikuõpetaja Laine Villenthali mälestusteraamatut „Sina juhid minu elu“. Igale kirikuloost huvitatud inimesele on see teretulnud lektüür. Autori pikkadesse aastatesse mahub talutöö kogemust, nõukogude alguaegade vintsutusi, ateistliku süsteemi kiuslikkust, koguduseõpetaja argipäevatoimetusi, vaatepiiri avardavaid välisreise. Imestasin, kui üksikasjalikult kirjeldab Villenthal vaimulikke talitusi, kiriklikke tähtpäevi, milles ta osales, mäletades – küllap märkmetele toetudes – nimesid, kuupäevi, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English