Toivo Kaasik

Toivo Kaasik has written 3 posts for K&T

Tegija ja lugeja vahel. „Õige“ piiblitõlke otsingul

Kui möödunud sajandi lõpuaastatel ilmus uus piiblitõlge, niinimetatud 1997. aasta Piibel, kuulsin päris tihti selle värskete lugejate suust, et vana on parem, täpsem, selgem ja veel teab mille poolest uuest piiblitõlkest üle. Õigupoolest leidub tänagi küllalt neid, kes endiselt nii arvavad. Kui teema juhtub taas üles kerkima, tuletab see mulle iga kord meelde ajaloo kordumist. […]

Maarja kiituslaul (Lk 1:46-56)

„Ja Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta […]

Mida Piibel ütleb?

Oletan, et enamus inimesi, kes kristlusega mingil moel kokku on puutunud, on kuulnud sõnapaari: „Piibel ütleb“. Nende sõnadega tahab ütleja tavaliselt enda poolt välja öeldud vaimuliku sisuga väidet justkui objektiivselt kinnitada ja vabastada ennast vastutusest, mis subjektiivse seisukohavõtuga vältimatult kaasneb. Julgesin kord kristlaste seltskonnas viibides juhtida tähelepanu asjaolule, et kuigi me peame oma usu aluseks […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English