Tiit Pädam

Tiit Pädam has written 3 posts for K&T

Ülestõusmispüha (Jh 20:1–2, 11–18)

„Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud.” […] Maarja […]

Hing ja selle hoidjad

Mõni aeg tagasi sain, sarnaselt paljud teiste vaimulikega, kutse Tartu Teoloogia Akadeemia ja EELK Usuteatuse Instituudi ühiselt korraldatavale „Hingehoidja baaskoolitusele“. Koolituse sihtgrupina nimetati järgnevaid: „teoloogia üliõpilased, kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega“. Lugedes koolituse tutvustust, kasvas huvi, ja ka hämmastus, sest „Hingehoidja […]

Milline peaks olema vaimulike haridus ja ettevalmistus EELK-s

EELK põhikirja §10 (1) sedastab, et „EELK vaimuliku ameti astmed on piiskop, preester (õpetaja) ja diakon“. Seega on EELK-s üks, seesmiselt jaotatud vaimulik amet. Õpetaja ja diakoni ordinatsioon ei eelda varasemat vaimulikku ametisse kuulumist, kuid piiskopiks võib saada vaid preestriks ordineeritud vaimulik ning seetõttu ei ole piiskopi ettevalmistus eristatav õpetaja omast. Niisiis, arutledes vaimulike hariduse […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English