Tiina Klement

Tiina Klement has written 5 posts for K&T

Lootuse, armastuse ja rõõmuga rahu poole (Sk 9:9–10)

„Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.” (Sk 9:9–10) Advendiaeg on imeline aeg, sest me valmistume […]

Kuidas me saame oma eluga anda lootust?

Ühel Taizé kohtumisel umbes kuus aastat tagasi küsis vend meie grupilt: „Milliseid lootusemärke sa näed oma kodukohas?“ Pärastpoole saatis ta meid paariks tunniks linna öeldes: „Minge ja otsige lootusemärke.“ Me läksime, kammisime kogu lähipiirkonna läbi, otsides märke, mis võiksid jutustada meile lootusest, ja olime selles ülesandes üsna loomingulised. Tol korral ei saanud ma aru selle […]

Kristlik elu – elu Vaimus (Ap 2:1–13)

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Vend Roger’ kirjutiste raamat

Armasta ja ütle seda oma eluga! Sellist peakirja kannab 2011. aasta jõulukuul ilmunud raamat Taizé kloostri rajaja Vend Roger Schutzi (1915–2005) elust ja kirjutistest. Igal aastal külastavad Ida-Prantsusmaal Taizé külas asuvat vennaste kogukonda tuhanded noored erinevatest maailmajagudest. Tavaliselt tullakse kloostrisse pühapäeva pärastlõunal ja lahkutakse nädala pärast. Ka paljud eestlased on osa saanud sealse kloostri imelisest […]

Jumala armastus on saanud ilmsiks kõikidele inimestele! (Mk 9:38-41)

„Johannes lausus Talle: „Õpetaja, me nägime üht meest Sinu nimel kurje vaime välja kihutamas, aga see mees ei käi meiega kaasas, ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi meiega kaasas.“ Aga Jeesus ütles: „Ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti, sest kes […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English