Thomas-Andreas Põder

Thomas-Andreas Põder has written 64 posts for K&T

Milline on kristluse sotsiaalkuju homses Eestis? Ärgem raisakem haruldast võimalust! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õigusreformist

Oluline üleskutse – õnnetu ajastus ja tähtaeg Südasuvel (21. juulil) saabus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku elektroonilistesse postiloenditesse peapiiskopi üleskutse „vaimulikele ja koguduste juhtorganite liikmetele“, „allasutuste juhtidele, konsistooriumi ning kirikukogu komisjonide ja nõukogude liikmetele“, „kirikukogu saadikutele ja konsistooriumi liikmetele“. Paar nädalat hiljem ilmus kajastus peapiiskopi teadaandest ka ajalehes Eesti Kirikus (vt „Oodatakse muudatusettepanekuid põhikirjale ja kirikuseadustikule“, […]

Süstemaatiline teoloogia ja selle roll teoloogilise pädevuse omandamisel. Venia legendi loeng

Sissejuhatus Tänase loengu teemapüstituse vahetuks ajendiks on Usuteaduse Instituudi lõputööde eelkaitsmise komisjoni liikmena tehtud tõdemus. Nimelt ei tule käesoleval kevadel ei rakenduskõrghariduse ega magistriõppe astmel kaitsmisele ühtki süstemaatilise teoloogia valdkonda kuuluvat lõputööd. Usuteadusliku Ajakirja abil vaatasin, et eelnenud nelja aasta vältel on Usuteaduse Instituudis selles vallas kaitstud kokku kaks esimese astme lõputööd, teoloogilise spetsialisti, st […]

„Vabaduse teetähised 2017–2018“ saamisloost

2015. a juunis kutsus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kokku Reformatsioon 500. ning EELK ja EV 100. aastapäeva tähistamise toimkonna. Kokku ca 20 inimest. Koosolekule oli peapiiskop kutsunud inimesed, kes olid juba teinud ettepanekuid reformatsiooni aastapäevaga seoses. Ta rõhutas ühtlasi, et toimkond on avatud ja sellesse saab vajadusel inimesi juurde kutsuda. Toimkonna […]

Elavad sõnad. Päevapalve kolmainupühaks

Armas Taevane Isa, kõnelev Jumal, kelle sõnad sünnitavad mitteolemise ja olemise erinevuse, loovad ja teevad elavaks. Me kiidame ja täname Sind, Issand, kes Sa tuled oma armus meie juurde loojana ja vabaduse lättena. Me tunnistame, et unustame, eirame või eitame ikka ja jälle, et meie ja maailma olemasolu kõneleb Sinust ja Sinu tahtest olla osaduses […]

Jumalast lähtuva inimkonna sünnipäev

Kallid lugejad! Ülehomme on neljas advendipühapäev. Ja siis tulevad jõulupühad. Sõna ’advent’ on laen ladina keelest ja tähendab ’tulemist’, ’lähenemist’, ’saabumist’. Nii on advendiaeg jõulupühade eelne aeg. Jõulud on tulemas. Aga mida teeme meie? Paljudes seostes – olgu see siis oma töö juures, oma koolis või lasteaias – oleme juba jõulupidu pidanud. Kui me neilt […]

Süstemaatiline teoloog suure algustähega – Eilert Herms 75

Täna, 11. detsembril möödub kolmveerand sajandit Tübingeni ülikooli süstemaatilise teoloogia emeriitprofessori Eilert Hermsi sünnist. Tübingeni ülikoolis õpetavad süstemaatilist teoloogiat erinevatel positsioonidel umbes 30 inimest, kes jagunevad õppetoolide ja neid pidavate professorite ümber. Eilert Herms oli viimaste hulgas, aga allakirjutanu hinnangul ka tänasel avaramal teoloogiamaastikul kõige suurema süstemaatilise jõu ja laiema haardega evangeelne teoloog. Eilert Herms […]

Eilert Hermsi valitud bibliograafia

A. Raamatud (pealkirjad eesti keeles ja originaalis) B. Artiklid inglise keeles (temaatiliselt liigendatult)   A. Raamatud (pealkirjad eesti keeles ja originaalis) 29.-31. Süstemaatiline teoloogia. Kristluse olemus: elu tões ja armust lähtuvalt, 3 köidet (2016) (Systematische Theologie. Das Wesen des Christentum: In Wahrheit und aus Gnade leben) 28. Ihuline isik-olemine. Teoloogilised ja interdistsiplinaarsed perspektiivid. Pühendusteos Eilert Hermsile […]

Kõnelemine Jumalast ja Jumalaga. Jutlus EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta avajumalateenistusel

Armas kogudus! Usuteaduse instituut alustab uut õppeaastat ja me alustame seda ühise jumalateenistusega. Erandlikult ei keskendu ma täna jutluses ühele Pühakirja lõigule, vaid toetun pigem kuuldud Pühakirja tunnistustele,[i] tänastele lauldud usutunnistustele[ii] ning tegelikult jumalateenistusele kui tervikule. Sellega, et alustame ja lõpetame õppeaastat ühise jumalateenistusega, saab kogetavaks, millel rajanevad teoloogia ja teoloogiaõpingud, nii nagu viimselt ka […]

Inimene Jumala ees. Nädala hommikupalvused, 2. osa

Viies hommik: Jumala poole pöördumine (Ps 17:1-7) Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kuule, ISSAND, mu õiglast asja, pane tähele mu halamist, võta kuulda mu palve huulilt, mis ei peta! Sinu palge eest lähtugu otsus mulle, su silmad näevad ju, mis on siiras. Sa oled mu südame läbi katsunud, uurinud öösel, oled proovinud […]

Inimene Jumala ees. Nädala hommikupalvused, 1. osa

  Esimene hommik: Laul 8 – Mina, inimene ja Jumal – palve Teine hommik: Laul 39 – Inimese ja kaduvuse kaduvus – palve Kolmas hommik: Laul 51 – Inimese patusus ja uus süda – palve Neljas hommik: Laul 30 – Elulugu ja päästelugu – palve Viies hommik: Laul 17 – Jumala poole pöördumine – palve […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English