Tauri Tölpt

Tauri Tölpt has written 3 posts for K&T

Kristlik ökoloogia

1960ndate teisel poolel, mil ökoloogilised probleemid said läänemaailmale juba aina enam selgeks, tõid uurijad Lynn White ning Ian McHarg välja esmalt uskumatuna kõlava väite: kristlus ja sellega kaasnev maailmavaade on peamised süüdlased maakera ökoloogilises katastroofis. Kas mitte ei andnud I Moosese raamatus Jumal inimesele valitsejana käsu endale allutada maa, mida siis kristlased kui läänemaailma moraalne […]

Püha Vaimu suunav ja juhtiv vägi (Ap 2:1–13). Nelipühajutlus

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Kirik kui pühalik ilmaruum

Kirik – termin, mis kristlastele viitab millelegi väga salasuslikule (mysterion – μυστήριον), on paljudele siiski negatiivsetest stereotüüpidest kubisev stagneerunud institutsioon. Kuna kõik katsed seda salasuslikku kirikut skolastiliselt mõistetavalt defineerida on suuresti kasutud, siis alustagem oma lähenemist hoopis koolipoisiliku küsimusega: „Kui vana on kirik ja millal sai ta alguse?” See vastus tundub olevat lihtsate killast: eks […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English