Tauno Teder

Tauno Teder has written 2 posts for K&T

Kiriku seadus ja kiriku kogu – mida veel öelda oleks?

EELK põhikirja ja kirikuseadustiku võimalik muutmine ja selleks esitatud (või veel esitatavad) muudatusettepanekud on leidnud märkimisväärsemat tähelepanu kiriklikus ja teoloogilises meediaruumis, eriti alates EELK kirikukogu sügisesest istungjärgust mullu novembris. Sellel, nagu mäletame, ei leidnud piisavat (ehk kahe kolmandikulist) toetust pakettidena esitatud ettepanekud põhikirja muutmiseks. Seetõttu jäi ka seonduvate ja kaasnevate kirikuseadustiku muudatuste hääletamine küsitavaks. Olen […]

Leedust Eestini – avastusi luterlikust liturgiaajaloost

Raamatututvustus: Darius Petkunas, Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. University of Klaipeda / Klaipedos Universitetas, 2013. Liturgia ja jumalateenistuse (eriti armulauajumalateenistuse ehk missa) pidamise viisid on põhjustanud EELK-s läbi selle ajaloo, eriti aga viimase paari aastakümne vältel palju arutelu ja kohati kuumi debatte. Põhjuseks on esmalt olnud katsed liturgiat reformida […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English