Tarmo Kulmar

Tarmo Kulmar has written 3 posts for K&T

Riitusest laiemalt ja initsiatsioonist lähemalt religioonifenomenoloogias

Populaarteadusliku käsitluslaadi tõttu on autor loobunud viitamissüsteemist. Kasutatud kirjanduse nimekiri on artikli lõpus (T.K.).   Kultuse ja riituse mõistetest Mõistelise segaduse vältimiseks määratlegem kõigepealt, mis on kultus, mis on riitus ja mille poolest nad erinevad. Kultus (ladina k cultus – ’viljelus’, ’austus’) on usundites kas üleloomuliku olendi (näiteks Jumala) teenimine, kummardamine ja austamine või sellise […]

Jumala mõistest religioonifenomenoloogia vaatenurgast

Jumal(ad) (kreeka theos, ladina deus, sanskriti deva, hiina tian, shen) on enamiku religioonide keskmes asetsev(ad) üleloomulik(ud) olend(id), keda usutakse mõjutavat maailma ja inimese eksistentsi ning saatust. Jumal nõuab inimeselt alandlikkust, kuuletumist, tänulikkust ohvriande ja teenimist. Varajastes esiaja usundites kõige tõenäolisemalt jumala mõistet tänapäevases mõttes veel ei tuntud. Pigem olid varem levinud mitmesugused loodususunditele omased uskumused […]

Kasvatagem oma usku (Lk 17:5–6)

„Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!“ Aga Issand ütles: „Kui teil usku oleks sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele metsviigipuule: Juuri end välja ja istuta end merre! Siis see kuuleks teie sõna!““ (Lk 17:5–6) Mõtelgem ajale veidi vähem kui kaks tuhat aastat tagasi, mil Jeesus koos oma jüngritega Juudamaal ja Samaarias ringi kõndis. Palestiina […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English