Tapio Luoma

Tapio Luoma has written 1 posts for K&T

Teoloogia ja loodusteadused on andnud üksteisele palju

Kuidas uurida loodusteaduste ja teoloogia omavahelist suhet? Võib-olla oleks õige uurida näiteks teadlaste usuveendumusi? Selles essees aga otsitakse teistsugust lähenemisviisi. Kristluse ja loodusteaduste suhteid käsitleva keerulise diskussiooni üheks teemaks on küsimus sellest, mil viisil on kristlik usk, teoloogia ja kiriku praktika mõjutanud loodusteaduste arengut ning mil määral on loodusteadused mõjutanud teoloogilist mõtlemist. See teaduse ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English