Tanel Meiel

Tanel Meiel has written 1 posts for K&T

Arm ja armulikkus

„Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.“ (1Kr 1:3) Apostlik tervitus on tavapäraselt kõlamas peaaegu iga protestantliku jumalateenistuse alguses. Järgnevalt proovin avada selle tervituse sisulist ja praktilist avaldumist läbi vanglate kaplanaadi tegevuste. Algkristlik traditsioon on seisnud alati nõrgemate, kaitsetute ja nende eest, kes kannatavad rõhumise all. Kannatused ja sealt tulenev meelekindlus […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English