Taavi Laanepere

Taavi Laanepere has written 4 posts for K&T

Alandlikkuse aulisus (Sk 9:9)

Nii kirikuaasta lõpus kui alguses pöörame oma pilgud ja mõtted Kristusele kui Kuningale. Kui möödunud igavikupühapäeval, mida nimetame ka Kuningas Kristuse pühaks, austasime oma Jumalat taevase kuningriigi kõigeväelise ja igavese valitsejana, siis uut kirikuaastat alustame advendiaja 1. pühapäeva juhtteemaga: „Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses“. Eks ole just alandlikkus igati sobivaks märksõnaks, mis juhatab sisse ka kohe […]

Meil on aega veel. Jutlus vana-aasta õhtuks (Nl 3:22–23)

„See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur! Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet“ (Nl […]

Valitud sugu (1Pt 2:9–10)

„Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust“, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse – teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on“ (1Pt 2:9–10). Viimasel ajal on meie keskaja ajaloolise narratiivi muutus elava diskussioonina […]

Mõõgameelevallast

Mõni aeg tagasi küsis üks saksa kolleeg, et mida meie kirik arvab sellest, et meie sõdurid osalevad Afganistanis sõjategevuses. Nimelt olevat nende kirikus selle teema üle juba pikemat aega tuliselt vaieldud. Eneselegi üllatuseks kummastas mind esmapilgul pigem see, et kirik Saksamaal selliste asjadega oma pead vaevab, kui see, et meil sellesisuline diskussioon praktiliselt puudub. Ei […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English