Tauno Toompuu

Tauno Toompuu has written 18 posts for K&T

Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused

Sõnastasin oma ettekande pealkirja: „Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused“. See koosneb kahest poolest, mille kesksed mõisted olen markeerinud veel sulgudesse asetatud täienditega. Esimeses pooles on „väike (maa)kogudus“ ja teises pooles „suured (arengu)võimalused“. Oma ettekande jagangi nende kahe poole vahel, kusjuures mahult suurem osa käsitleb teist poolt. 1. Väike (maa)kogudus Eestis kuuleme tavaliselt kõneldavat väikestest, keskmistest ja […]

Igavikust (Jh 3:16, 1Kr 15:42–44)

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ (Jh 3:16) „Nõnda on ka surnute ülestõusmine: kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles, autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. […]

Ülestõusmisuskumus Marcus Borgi pilgu läbi

Vahetult ülestõusmispühade eel avaldas Ergo Naab ajakirjas Kirik & Teoloogia artikli pealkirjaga „Ülestõusmisuskumus N. T. Wrighti pilgu läbi“. See ülevaatlik tekst andis hea kokkuvõtte ühe hinnatuima uustestamentlase nägemusest selle kohta, mis võis siiski juhtuda Naatsareti Jeesusega peale tema surma ja mida uskusid tema kohta ta õpilased pärastpoole. Wrighti teoloogilistest diskussioonipartneritest on lisaks John Dominic Crossanile […]

Kolmainupüha jutlus. Üks (Ef 4:5j)

„Üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.“ (Ef 4:5j) Kolmainupüha toob erilise jõulisusega esile ristiusu jumalamõistmise eripära – on üks Jumal, ent tema tunnuseks on sisemine mitmus. Ikka on küsitud, kuidas või kas üldse on võimalik kõnelda “ühest Jumalast”, kui arusaamu […]

Kuidas avaldada armastust

„Kantslis seista ja möliseda pole mingi probleem,“ teatas hiljuti ühe riigikokku kandideerinud väikepartei sotsiaalministrikandidaat. Mees teab, mis mees räägib. Sest ta valmistub kirikuõpetaja ametiks ja on ühes maakoguduses ka juba praktikal käinud. Ehk siis kantslis seisnud ja mölisenud. Saksamaal, Bremeni Püha Martini kiriku kantslis pidas 18. jaanuaril jutluse sealne pastor Olaf Latzel. Küllap on ligi […]

Isa käsi. Jutlus isadepäevaks (1Ms 43:28)

“Joosepi vennad ütlesid Joosepile: „Sinu sulase, meie isa käsi käib hästi, ta elab veel.” Ja nad kummardasid ning heitsid maha.” (1Ms 43:28) Joosep kiusab oma vendi. Ja oma isa. Tema on oma pere kadunud poeg. Ei, mitte enese süü tõttu, vaid vendade kadeduse tõttu, kes otsustasid tüütust, isa poolt eriliselt armastatud nolgist vabaneda. Suure pere rõõmud. […]

Rikas Jumalas (Lk 12:15–21)

„Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!“ Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda.“ Ja ta ütles: „Seda […]

Kirik pluralistlikul tehnoajastul

Tänase maailma arvuks on plural ja hulgaks multi. Singulaarse monoinimese asemele on tulnud pluralistlik multitaskingut valdav überpolarist, kes ei jää hätta ei vastandite haldamise ega paralleelide vahel navigeerimisega. Tema terekäeks on Facebook ja ruuporiks Twitter, näoks igakuiselt muutuv avatar ja sõbraks igaüks, kes vastava taotluse saatnud. Paradigma on muutunud. Lõppenud on autoriteetide aeg ja maailm […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English