Simone Sinn

Simone Sinn has written 2 posts for K&T

Religioosse ruumi eristamine poliitilisest – globaalne väljakutse (2. osa)

Interreligioossus tänapäeva Indoneesias: haavatavuse ja sidususe kogemused Mõistmaks paremini autoriteedi ja otsustusvõimelisuse vahekorda multireligioossetes kontekstides, kasutame alljärgnevalt Indoneesia näidet. Indoneesia suutlikkus hoida koos ühiskonda, mis on religioosselt ja etniliselt äärmiselt pluralistlik, on hästi tuntud. Bhinneka tunggal ika – ühtsus erinevuses – on moto, mida võib lugeda Indoneesia vapilt. Religioosne kirevus on igapäevane reaalsus Indoneesias, kus […]

Religioosse ruumi eristamine poliitilisest – globaalne väljakutse (1. osa)

Poliitikud ja usujuhid, kodanikud ja õpetlased küsivad ikka ja jälle, kuidas on võimalik saavutada see, et erinevat usku ja erinevaid väärtusi järgivad (sh mittereligioosse maailmavaatega) inimesed suudaks rahumeelselt koos elada ning ühist avalikku ruumi jagada. Kuigi küsimus iseenesest pole kahtlemata uus, tõstatub see praegusel ajal uue intensiivsusega, kuna identiteedipoliitika ning teisenenud poliitiline ja/või religioosne hegemoonia […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English