Silja Härm

Silja Härm has written 2 posts for K&T

Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel

Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel Eestis kipuvad religiooni õpetamise üle käivad vaidlused tuliseks minema. Nii oli see sada aastat tagasi usuõpetuse rahvahääletuse puhul ja on kaasajal usu- ja usundiõpetuse küsimuses. Ent arusaamad sellest, mida õigupoolest koolis õpetatakse, võivad asjaosalistel kaunis erinevad olla. Seepärast on oluline empiiriliste uurimuste tegemine usundiõpetuse kohta. Euroopa religiooniõpetuses […]

Harri Rein raamatukoguhoidjana

Harri Reinu kirjutatud ja kujundatud raamatuid saab kätte võtta, lugeda ja imetleda. Harri Reinust kui pikaajalisest EELK Usuteaduse Instituudi raamatukoguhoidjast (1976–1991) ja hilisemast raamatukogu juhatajast (1992–1997) on vähe kirjutatud ning nii on viimane aeg mälestusi kirja panna. Läksin Harri Reinu juurde raamatukokku värske Usuteaduse Instituudi üliõpilasena esimesteks eksamiteks raamatuid laenama ja arvasin leidvat katalooge või […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English