Siimon Haamer

Siimon Haamer has written 4 posts for K&T

Kannatlikkuse vaev ja võit (Jk 5:7–11)

„Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal! Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut! Vaata, kohtunik seisab ukse ees! Vennad, võtke prohveteid, kes on […]

Mentorlus ja vaimulik juhendamine EELK vaimulikkonnas

Sellist pealkirja kannab minu magistritöö, mille kaitsesin käesoleva aasta kevadel EELK Usuteaduse Instituudis. Antud teemani jõudsin tänu oma vanaisale Harri Haamerile, kes oli EELK vaimulik. Olles ka ise vaimulikus ametis, olen ametivendade ja -õdede jutlustes kohanud üllatavalt tihti räägitavat minu vanaisast. Nendest lugudest on ilmnenud  sageli, et tänu Harrile on too jutlustaja üldse vaimulikuteele astunud […]

Elukell tiksub, kuid Jumal ei ole kaugel (1Pt 2:1-3)

“Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks!
 Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te
selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.” (1 Pt 2: 1-3) Kas suudame ette kujutada maailma, kus ei ole kurjust, kavalust, silmakirjatsemist, kadetsemist, keelepeksu? Peaks ju suutma, […]

Eesmärk on kasvatada Jumala Sõna jagajaid

Teoloogiline kõrgharidus on viimase paarikümne aasta jooksul olnud Eestis üpris põnev valdkond ning pakkunud mitmekesiseid võimalusi usuteadusliku hariduse omandamiseks. Samas on see tekitanud palju küsimusi nii väljas- kui seespool olijatele, viimastele peamiselt konkureerivate õppeasutuste mõttekuse ja taseme osas. Kõrvalseisjaid on ikka häirinud koolide liiga suur ning õppurite liiga väike arv. Mõttekust on minu meelest suutnud […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English