Sander-Ingemar Kasak

Sander-Ingemar Kasak has written 4 posts for K&T

Tule ja mõõga simulaakrum

Tänapäeval on liikvel käibefraas, et eestlased on kõige usukaugem rahvas maailmas. See on küll teataval määral tõsi, sest eestlaste eneseidentifitseerimine mõne religiooni jälgijana on tõesti väga madal, kuid eestlaste spirituaalsus on siiski pigem kõrge, kui arvestada seda, et siinmail naudivad populaarsust nii erinevad esoteerilised praktikad nagu pendeldamine, kivikesed ja muu selline, kui ka telesaated, nagu […]

Reformatsioonist enesekolonisatsioonini

Kuidas on eestlastest saanud eestlased? Siinkohal ei saa mööda vaadata kahest kindlast aspektist, mis on meie identiteediloomele kaasa aidanud. Nendeks on kirik ning see, mida me peame eestlastele omaseks kultuuriks. Sealjuures pole mingit kahtlust, et eesti kirikulugu ja kultuurilugu saab vaadelda paralleelselt kulgevate organismidena. Seetõttu saab mõlemat jälgida ka postkoloniaalsest perspektiivist. Kui rääkida täpsemalt, siis […]

Põgus sissevaade religioonita religiooni olemusse

Võime teatavate mööndustega öelda, et kaasaegne maailm kaugeneb religioonist. Kuid kas kõikidest religiooni või spirituaalsuse vormidest? Kas sealjuures saab olla näiteks kristlust ilma religioonita? Või religiooni ilma institutsioonita? Käesoleva kirjutise eesmärgiks ongi mõtiskelda selle üle, mida kujutab endast taoline intrigeeriv, kuid samas ka paradoksaalne nähtus, nagu seda on religioonita religioon. Selle üle arutlemiseks on vaja […]

21. sajandi kristlus – konformism või lindpriius?

Milline on kiriku ning teoloogia olukord 21. sajandi alguses? Millised on aga tulevikuperspektiivid? Kas kirik peaks muganduma ehk olema nii-öelda konformistlik? Või oleks kirikul hoopiski võita lindpriiusest? Käesoleva kirjutise eesmärgiks on luua teatav pilt sellest, milline on kiriku ja teoloogia olukord praegu ning kuhu nimetatud nähtused edasi peaksid arenema, arvestades konformismi ning lindpriiuse positsioone. Sealjuures […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English