Rudolf Bultmann

Rudolf Bultmann has written 2 posts for K&T

Küsimus imest, 2.osa

(III Ime kui Jumala toimimine, jätk) b. Ime tõelisus Jumala varjatus ei tähenda Tema nähtamatust üldiselt. See ei tähenda eeskätt, et Ta on ligipääsmatu meeltele, eksperimendile, vaid et Ta on varjatud minule. Siin ei räägita jumalusest üldiselt, jumaluse olemusest, millest ma saan rääkida, ilma, et räägiksin endast. Seepärast tähendab rääkida imest ka mitte rääkida imest […]

Küsimus imest, 1. osa

Mõistel „ime“ võib olla kaks tähendust: 1) ime on Jumala (jumaluse, jumalate) tegu – erinevalt sündmusest, mis leiab aset loomulikel põhjustel või saab alguse inimlikust tahtest ja toimimisest; 2) ime on imeline sündmus contra naturam[1] kusjuures looduse all on mõeldud kindla korra järgi aset leidvat loodusnähtust. Ideed imest võib arendada ühekülgselt mõlemast küljest, tõlgendades iga […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English