Roland Karo

Roland Karo has written 12 posts for K&T

Perry Mason ja tõe vaim (1Jh 5:4–12)

Head teekaaslased – armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulakem Jumala sõna nii, nagu selle leiame esimese Johannese kirja 5. peatüki salmidest 4–12: „Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? […]

Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Vastus T.-A. Põderi ettekandele süstemaatilise teoloogia perspektiivist

Head kolleegid ja külalised! Kõigepealt tänan Thomas-Andreast avarapilgulise ja sisuka ettekande eest! Vastajana peaksin ilmselt esinema kriitiliselt positsioonilt, aga kahjuks või õnneks olen öelduga valdavas enamuses nõus. Sõbraliku nöökamisena ehk vaid niipalju, et ettekandest paistis toredasti välja kõneleja sügav interdistsiplinaarne huvi semiootika vastu. Punkt kuuldud ettekandest, kus tunnen ehk enim soovi öeldut laiendada puudutab kolme […]

Misericordia Domini (Jh 10:1–10)

Head õed ja vennad Kristuses! Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulakem Jumala Sõna, nagu selle leiame Johannese evangeeliumist:  „„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema […]

Peenistest paradiisis: enesekriitiline pilguheit peeglisse. Ettekanne konverentsil „Seksuaalsus ja religioon“

Ettekanne on peetud Eesti Seksuaaltervise Liidu ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna poolt korraldatud konverentsil „Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides“ Tartu Ülikooli aulas 11.10.2019. Sissejuhatuseks Head kohalviibijad! Kui minult konverentsi ettevalmistusfaasis küsiti loengu pealkirja, vastasin pikemalt mõtlemata „Peenistest paradiisis“ – alapealkirjaga kristlikust eroto- ja hedonofoobiast. Idee oli võtta meie konverentsi teema üles teoloogi vaatevinklist, teadlikult intrigeerivalt, […]

Inimese evolutsioon – mateeria kergeima vastupanu tee?

Jumala olemasolust ja vananenud teadusest Mulle on sageli tundunud, et õpetatud teoloogide vestlusringis mõjub kuidagi kohatult, kui võtta üles Jumala olemasolu küsimus. Ehkki me kõik teame, et viimselt on see keskseim ja olulisim teema, mõjub selle esitamine otse (st end peente eufemismide taha peitmata) elevandi koperdamisena portselanipoes. Samas, lugedes teoloogia ja religiooniuuringute enamikus sekulaarse taustaga […]

Helisev lapsenaer (Jh 16:5–15)

Tere, õed ja vennad, leerilapsed! Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! On heameel pidada jutlust just päeval, mil meie kogudus saab enesele uued täievolilised liikmed. Mina käisin teiega sama teed alles mõned aastad tagasi – jõudnuna selle otsuseni pikkade eksirännakute tulemusel, olles juba hulga aastaid akadeemilist teoloogiat tudengitele õpetanud. Küpses […]

Homoseksuaalsusest – mitte porno, vaid romantiliste filmide tasandil

Olen viimastel nädalatel huviga jälginud ETV saatest „Suud puhtaks“ alguse saanud ja eriti sotsiaalmeedias tuule tiibadesse saanud teoloogilist dispuuti kooseluseaduse üle. Kui senini jälgisin arutelu kulgu kõrvalt heameeleliselt (sest kui sageli juhtub, et teoloogiliselt huvipakkuv teema meediakajastust saab!), siis tänahommikuse kohvi ja selle juurde käiva Facebooki-ringi käigus sattusin uuemate linkide kaudu lugema hea kolleegi Arne […]

Taibates Jumalat (Jh 12:37–43)

Tere, õed ja vennad! Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulus usuteadlane Rudolf Otto defineeris religioosse kogemuse sisu omal ajal fraasiga „mysterium tremendum et fascinans“, mis tõlkes tähendab seesugust raskesti kirjeldatavat seesmist seisundit, mis on ühtaegu ülendav ja paeluv, kuid teisalt värisemapanevalt õudne. Minu hetke hingeseisundis on mõlemad pooled esindatud. […]

Tõejärgne maailm, tõejärgne kristlus?

Elame ajastul, mida mitmed mõtlejad on kirjeldanud eesliite ’post’ abil. Nii näiteks on kasutet mõisteid ’postmodernne’, ’tõejärgne’ (ingl post-truth) jne. Postmodernsuse all mõistetakse seejuures tavapäraselt fundamentaalset hoiakut, mille kohaselt on suurte narratiivide aeg möödas. Igaühel on oma tõde, kõik on kokku lihtsalt lugu. Leo Luks ütleb selle kohta oma hiljutises monograafias „Nihilism ja kirjandus“ (TLÜ […]

Jumalast ja … romantikast

Sissejuhatuseks Käesoleva, mõni aeg tagasi Roomas peetud loengule toetuva artikli ajendiks on küsimus, mille on konkreetsena püstitanud Tom Oord. Oma raamatu Science of Love (2004) esimeses peatükis uurib ta erinevates religioossetes traditsioonides kasutatavaid keelelisi mustreid ning osutab armastusele viitavate väljenduste silmapaistvalt sagedasele esinemisele neis. Ta märgib: „Uudishimulikus inimeses peaks see tõik küsimusi tekitama. Miks ikkagi?“ […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English