Robert Bunder

Robert Bunder has written 1 posts for K&T

Olümpiaadiessee: Jeesuse isik kui aabrahamlike religioonide tüliküsimus

„Issand ütles Aabrahamile: „Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!““ (1Ms 12:2–3). Kristlust, judaismi ja islamit nimetatakse aabrahamlikeks religioonideks, kuna kõik peavad […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English