Roomet Jakapi

Roomet Jakapi has written 1 posts for K&T

Sissevaade Alvin Plantinga religioonifilosoofiasse

Sissejuhatus  Religioonifilosoofiat on mitmesugust: selle valdkonnaga tegelevad erinevatesse konfessioonidesse kuuluvad kristlased, erinevate religioonide esindajad, aga ka ateistid ja agnostikud. Nii nagu nüüdisaegses lääne filosoofias üldiselt on tavaks eristada analüütilist ja kontinentaalset filosoofiat, saab selle eristuse teha ka religioonifilosoofias. Erinevast filosoofilisest ja usulisest taustast ja positsioonist tulenevalt on religioonifilosoofidel ka erinevad mõisted, meetodid, hoiakud ja taotlused. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English