Rita Belõševa

Rita Belõševa has written 1 posts for K&T

Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine

Artikli aluseks on 2018. aastal kaitstud rakenduskõrghariduse lõputöö EELK Usuteaduse Instituudis.   Kas Martin Lutheri laual oli ainult Pühakiri ja ta mõistis Pühakirja läbi temale omase Vaimu, kes seletab kõike? Või kujundasid paralleelselt tema teoloogiat oma ajastu kontekst, kirikuisade kirjutised, Pühakirja kommentaarid ja muud traditsioonilised tõlgendusallikad ja -meetodid? Kas Luther tunnustas ja kasutas endale eelneva […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English