Riho Saard

Riho Saard has written 5 posts for K&T

Vastus M. Friedenthali ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus kirikuloo vaatevinklist“

Austatud konverentsist osavõtjad. Vastusettekandes ei tõuku ma üksnes eelkõneleja suulisest ettekandest. Ettekande avaram kirjalik osa sisaldas muudki, mis inspireeris. Teoloogia terviklikkuse ja fragmenteerumise probleemi teadvustamine ei ole sugugi uus, ega alga konverentsiga „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“. 2013. aastal viitasin kirjutavas meedias seda probleemi lahkavale teoloog Edward Farley teosele Theologia: The Fragmentation and Unity of Theological […]

Kristlus on imedest kokkupandud elu

Käesolevat kirjutist ajendas üks isiklik kogemus, mistõttu ei tule sellele läheneda kui teadustöö kokkuvõttele. Sellest johtuvalt ka nõnda esseelik pealkiri, mis kõlab küll justkui kokkuvõtva väitena, aga millega nõustumist või mittenõustumist ma lugejalt ei saa nõuda, nagu ka vastamist küsimusele, kas kristlastel on, selleks et õigustada kristlaseks olemist, kohustus uskuda religioosseid imesid, kaasa arvatud tekstilisele […]

Eesti elanike religioossusest ning tervest ja ebatervest religioonis

Eesti elanike religioossusest 21. sajandi alguse Eesti elanikkonna religiooniga seotuse ligilähedase pildi alusmaterjali moodustavad statistikaameti rahvaloenduse (REL2011) tulemused ja 2002. aastal sotsiaal- ja turundusuuringute firma ARIKO Marketingi läbi viidud küsitlus (REL2002) selle kohta, milliseid esmaseid mõtteid, assotsiatsioone ja tundeid kutsub esile sõna „religioon“. 2002. aastal saadud küsitlustulemusi on põhjalikult analüüsinud sotsioloog Liina Kilemit ja teoloog […]

Katoliiklik vagadusvool Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus

Artikkel baseerub 1970. ja 1980. aastate osas Usuteaduslikus Ajakirjas (Saard 2012) ilmunud samasisulisele artiklile ja täpsemad viited allikatele selle perioodi kohta on leitavad sealt. 1990. aastate osas toetun arhiivimaterjalidele ja perioodikale. Eesmärgiks on kirjeldada katoliiklikule vagadusele omaste märkide kasutuselevõtmist luterlikel jumalateenistustel, katoliiklikuks mõtteviisiks määratletud mõtteviisi sündi EELK-s ja selle väljakutset mitte üksi kultuurluterlikule, inimisiku vabadust […]

Põlevate meditatsioonide sarjast: „Kui ma näen teid jälle“

Suurel kannatusnädalal elati läbi elu kõik dimensioonid, kõrghetkedest kuni eksistentsi sügavaima põhjani. Seal siis olid kristliku kiriku sambad, apostlid, kes olid küll lubanud, et nad ei jäta, aga ikkagi jätsid, ja koguni salgasid, et teda tunnevad. Sõpradest üks oli teda reetnud ja see sõber polnud mitte mõni pagan, seadusejärgija variser või kirjatundja, vaid üks kutsututest. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English