Randar Tasmuth

Randar Tasmuth has written 17 posts for K&T

Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist

Lugupeetud konverentsil osalejad, oma ettekande esimeses osas heidan lühikese pilgu valdkonna mõnedele tunnusjoontele viimastel aastakümnetel ja seejärel vaatlen Uue Testamendi teaduse olukorda Eestis. Kolmandas osas peatun küsimuse juures, missugune on Uue Testamendi teaduse suhe teiste õppetoolidega. Lõpuks kutsun üles mõtlema meie jaoks olulise küsimuse üle – kuidas saab Uue Testamendi teadus olla meile eluliselt värskendav […]

Usuteaduslik haridus aspektide paljususe ja sihiteadlikkuse pinges

Miks pinge? Miks kohe alguses see pinge? Mis on pinge? Pinge tekib potentsiaalide vahest. Jõe puhul tekib pinge allika ja merepinna kõrguste vahest. Kõige elava juures avaldub pinge, pinge on kasvamise, säilimise ja kahanemise protsesside vahel, oma tõekspidamise kõvahäälse ütlemise ja nn sõpruse säilitamise vahel või ainelise heaolu lisamise ja keskkonna hoidmise vahel. Pinge on […]

Kiriku ja kõrghariduse seostest: minevikust tulevikku vaadates

Kui meenutada laia ajaloolist pilti ajalooliselt ja geograafiliselt koos konfessionaalsete eripäradega, siis on kirikute ja haridusasutuste, kirikute seisukohtade ja hariduslike vaadete, hariduse ja kõrghariduse, hariduse ja kirikliku hariduse, kõrghariduse ja kirikliku kõrghariduse mõisted olnud omavahel kõikvõimalikes ja võimatutes kombinatsioonides. Sageli on kirikute hoiakuid teoloogilise kõrghariduse suhtes mõjutanud asukohariigi seadusandlus ja ühiskondlik kultuuriline paradigma. Kõik seosed […]

Hermeneutika varjatud võimust

Üks inimene ütleb teisele: „Sa ütled küll nõnda, aga mida see tegelikult tähendab?“ Siin on peidus varjatud hermeneutiline küsimus, mida niisugusena üldiselt ei tajuta. Hermeneutikat leidub ja kasutatakse kõikjal ning eri aegadel on seda mõistetud eri viisil. Veelgi enam, ka samal ajal ja samas toas ja samas kollektiivis on inimeste poolt kasutatavad tõlgendusviisid alateadlikult ja […]

Theōsis’e ja maailma minemise dialektikast Johannese evangeeliumis

Head konverentsist (“Uus Testament: kirik ja misjon”, 4.4.2019, EELK Usuteaduse Instituut – Toim.) osavõtjad, täna oleme kogunenud mitte üksnes kuulama spetsiifiliselt eksegeetilisi ettekandeid, vaid ka püüdma asetada neid teemasid misjoni, kiriku elu ja kasvamise konteksti. Veelgi enam, kasvamise teenistusse. Nendest taotlustest on kantud ka minu ettekanne. Nüüdsest olete konverentsi ettekande järel-lugejad. Kas saab otsida jüngrite […]

Jumala andide pärijad (Hb 1:1–4)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Palun võtta lahkelt istet ja seada end nii Toomkirikus, oma kodus või autos jõululainele suurele rõõmule kaasa elama. Tänase esimese jõulupüha tekst on sisult ja keelelt sellevõrra rikas, et mõtteid võib rühmitada ja salme tõlkida mitmel kujul. Tegelikult ongi meile antud sõnum üks pikk […]

Mäletatud Jeesus ja austatud Jeesus

Jeesuse tähendus inimese usule ja üldse isikule on alust rajav nii siis, kui inimene on koguduse liige või teoloog, kui ka siis, kui ta Jeesuse kutset veel tähele ei ole pannud. Miks järgis Jeesust tema maapealse elu ajal nii palju inimesi ja pärast seda veel rohkem? Oleme 2000 aastat peale kristluse sündi status questionis olukorras […]

Teoloogiat õppijate võimalused sügisel 2017

Me alustame seda õppeaastat 500 aastat peale reformatsiooni algust ja sada aastat peale suurt revolutsiooni Venemaal. Maailmast ei ole kunagi puudunud keerulised ajad, kus kannatused vahelduvad võimalustega, ent viimaste päevade pingete keskel ei oska arvata, missuguseid uudiseid homme kuuleme. On vaja teadvustada ohte, et nende tagajärgi ennetada, ent oluline on näha meil olevaid võimalusi ja […]

Edasi viib meid see, mis tõi meid siia. Kõne Usuteaduse Instituudi 70. aastapäeva- ja õppeaasta lõpuaktusel

Lugupeetud piiskopid, professorid, pastorid, üliõpilased, abikaasad, pereliikmed, sõbrad ja tuttavad, õed ja vennad. Täna, EELK Usuteaduse Instituudi 70. sünnipäeva aasta lõpetamisel vaatavad värsked õpingute lõpetajad lootusega ettepoole ja tänumeeles tahapoole. Erilistel tähtpäevadel teeme seda kõik. Tagasivaates me ei piirdu üksnes viimaste tööaastatega, vaid püüame hõlmata ka meid kandvaid aastakümneid, mis nagu on kuhugi kadunud ja […]

Usuteaduse Instituut kui kiriku mõttemootor

Sel aastal teoloogiat õppima asujad teevad seda EELK UI seitsmekümnendal tegevusaastal. Nii kaua on paljud inimesed andnud oma parima mitte kunagi lõppevate tegevuste heaks. Need on vaimulike ettevalmistamine, teoloogilise mõtlemise värske hoidmine ja selle rakendamine. Tänane Eesti elab globaalsetes mõjuväljades, kus ristuvad nii juhitamatud head ja halvad suundumused kui ka kõiksugu tahtlikult juhitud tegurid. Selles […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English