Priit Kelder

Priit Kelder has written 3 posts for K&T

Juhendavaid juhumõtteid juhtimisest

Viimasel ajal tahavad kõik juhid olla. Lugesin CV Keskuse töökuulutusi ja tõepoolest, otsitakse nii turundusjuhte, projektijuhte, büroojuhte, korraldus- ja teabejuhte, huvijuhte, ostu- ja müügijuhte, logistikajuhte, objekti- ja tehnikajuhte, tootmisjuhte, kvaliteedijuhte, teenindusjuhte, personalijuhte, tiimijuhte, laojuhte, tegevjuhte jne. Huvitav on aga see, et kui juhtide käest küsida, mida on võimalik juhtida, jäävad nad vastuse võlgu. Juhtida saab […]

Haridus kui seisund

„Haridus ei ole faktide õppimine, vaid mõtlemise harjutamine,“ on öelnud Albert Einstein. On tõsiasi, et õpetaja, kes ise kuigi hästi mõtelda ei oska, ei saa innustada õpilasi mõtlema. Albert Einstein on veel öelnud, et haridus on see, mis järele jääb, kui koolis õpitu on unustatud. Kuid võiksime meeles pidada, et seesugused suurte meeste kalambuursed ütelused […]

Kannatuskultuurist

Elu on vist väga rangelt käsitatuna üksnes meie endi, eluolevuste prioriteet ja lõbu; täpsemini – meie endi olemine, kitsamaltki veel ent – minu elu, minu eksistents. Õhtumaa inimese maailm on aastatuhandetega formeerunud selgelt piiritletud kaksiktervikuks, millest üht osa peame inimliku kogemuse seisukohalt mõõtmatult tähtsamaks, suuremaks, ilusamaks, õigemaks; teine pool on seega tühisem ja halvem, tüütum, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English