Pille Heckmann-Talvar

Pille Heckmann-Talvar has written 1 posts for K&T

Lootuse ja ootuse horisondil (Ilm 21:1–5)

“Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English