Peeter Raudsepp

Peeter Raudsepp has written 1 posts for K&T

Arvamus teatrist. Märts 2015

Eesti teatri üldpilt ei ole minu subjektiivse arvamuse kohaselt väga kiita, sest oleme jõudnud üpris konservatiivsesse faasi selle kunstiliigi arengus. Mulle võidakse vastu vaielda, öeldes, et meil on riikliku toetusega repertuaariteatreid protsentuaalselt ühe elaniku kohta rohkem kui kusagil mujal Euroopas ja endiselt tehakse meil ligi miljon teatrikülastust aastast. Nii et statistiliselt läheks Eesti teatril justkui […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English