Peeter Roosimaa

Peeter Roosimaa has written 6 posts for K&T

Randar Tasmuth 65

Hea meel on Sind, professor dr Randar Tasmuth, õnnitleda ja soovida Sulle Sinu 65. sünnipäeval Jumala rohkeid õnnistusi. Vanus 65 aastat on teetähiseks uuele elujärgule, mil võivad saada tehtud olulised otsused ja toimuda pöördelised muutused. Pöördelisi otsuseid on Sinu elus olnud varemgi. Kahtlemata üheks selliseks oli pedagoogi eriala valimine. 1978. aastal lõpetasid Sa Tallinna Pedagoogilise […]

Piibel ja misjon

Kristliku  misjoni alguse kohta pakub olulist teavet Uus Testament. Samuti on tähenduslik koht Vana Testamendi sõnumil. Teatavasti algas kristlik misjon juutide hulgas. Kui toimus nelipühasündmus, millest kõneleb Ap 2:1jj, siis liitus nendega umbes 3000 inimest (Ap 2:41). Hiljem lisandus liitujaid veelgi. Ap 6:7 on öeldud: „Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga […]

Pilliroona murduda või lootust leida? Esimese advendipüha jutlus

Hea lugeja, soovin jagada advendiaja mõtteid seoses Kristuse tulekuga, tema tegevusega siin maailmas. Jõulude eelset aega nimetatakse adventajaks, st Kristuse tuleku ootuse ajaks. See meenutab meile Kristuse sünni ootust kauges minevikus, kuid tuletab meelde ka Kristuse taastulekut, mil ta tuleb oma meelevallas ja aus. Nende kahe suure sündmuse vahele jääb aeg meie igaühe isiklikuks kohtumiseks […]

Pilguheit Johannese Ilmutusse

  Juba minu nooruses sattus minu kätte raamatuid, kus olid kummalised pildid ebaharilikest olenditest ja sündmustest, millest oli raske aru saada. Need pidid ilmestama Johannese ilmutust (edaspidi Ilmutusraamat). Vahetevahel hakkasin Ilmutusraamatut ka lugema. Kuid sellest arusaamine näis olevat üsna lootusetu. Ka sellekohane kirjandus jäi mulle küsitavaks. Minu suhtumine Ilmutusraamatusse muutus, kui võisin kuulata Buckowi seminari […]

Sajandeid püsinud küsitav tõlge (Mt 10:38; Lk 14:27)

On küllalt ütlusi, millega oleme niivõrd harjunud, et ei pane neis olevaid küsitavusi enam tähelegi. Üheks selliseks on eestikeelse Piibli 1997. aasta redaktsioonis Mt 10:38 kirjutatud Jeesuse sõnad: „Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt.“ Paralleelkirjakohana on need sarnased sõnad Lk 14:27 „Kes ei kanna oma risti ega […]

Et tunneksime ära tõelise (1Jh 5:20)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. “Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.” (1Jh 5:20) Head kuulajad. Õnnitlen uue õppeaasta alguses ja soovin Jumala soosingut […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English