Ove Sander

Ove Sander has written 4 posts for K&T

EELK Usuteaduse Instituudi tulevikust

Esmalt tänan Kadri Lääsi, kes on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse liikmena palunud minul lühikest arvamuslugu minu mõtete ja soovide osas seoses EELK Usuteaduse Instituudi (UI) tulevikuga. Kuivõrd pakutud formaat ei võimalda kaugeltki põhjalikumat ja argumenteeritud käsitlust antud teemal, siis piirdun järgnevas vaid paari minu jaoks olulisema mõtte esiletoomisega, millele lisan põgusad selgitused. Arusaadavalt ei […]

Kui mõtlen õppimisele

Õnnistatud kooliaasta algust, kallid õpilased ja õpetajad, üliõpilased ja õppejõud, vanemad ja vanavanemad, ristivanemad, õed ja vennad! Andku Jumal oma armu ja õnnistust, et kevadel võiksime vaadata tagasi käidud kooliteele ning tänada Teda, et kõik on hästi korda läinud. Oleme saanud targemaks ja paremaks. Meie usk ja armastus on kasvanud. Taas oleme kogenud Jumala õnnistust ja saanud talle lähemale.  […]

Teokast usust (1Ts 1:2–3)

Jutluseks valisin Jumala Sõna Apostel Pauluse esimesest kirjast Tessaloonika kogudusele (1:2–3): „Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes, alatasa meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie Isa palge eest.“ Aamen. Pean tunnistama, et mõtlesin sel korral üsna pikalt, millist […]

Mõned read õppijatest ja õpetajatest

Esmalt tahan tänada Kirik & Teoloogia toimetust pakkumise eest avaldada mõtteid teoloogilise hariduse teemal. Ülesanne ei ole muidugi kergete killast, pidades silmas teema laiust ja sügavust. Teatavat raskust lisab seegi, et mitmed oma ala asjatundjad on juba omi mõtteid avaldanud. Kuivõrd aga eelkõige on käsitletud hetkeolukorda Eesti teoloogilises kõrgharidusruumis, analüüsitud probleeme, visandatud üldisemaid tulevikunägemusi ning […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English