Otto Kaiser

Otto Kaiser has written 4 posts for K&T

Usupuhastuspühajutlus (Ps 31:15–16)

„Aga mina – ma loodan sinule, Issand, ma ütlen: „Sina oled mu Jumal!“ Minu ajad on sinu käes!“ (Ps 31:15–16) Armas kogudus,  meie ärevil, meie tegudele, võimetele ja kasule keskendunud maailmast on munga ja piibliteoloogia professori Martin Lutheri maailm nii kaugele jäänud, et suudame veel vaevu mõista vahepeal 35-aastaseks saanud mehe sisemist võitlust ja ta […]

Tunnistame surelikkust – käime valguses (1Jh 1:5–10)

  „Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga“, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, […]

Vana Testamendi tähendus kristlikule usule (2. osa)

Kristliku usu süda Sellega oleme jõudnud kristliku usu südamesse. Me eeldame seejuures, et Jeesuse enda kuulutus ja kuulutus Jeesusest kui ristilöödust ja ülestõusnust üksteisest erinevad ja jätame esmalt Mäejutluse sinnapaika. Kiriku keskne sõnum ütleb, et Naatsareti Jeesus on surnud ristil patuste jaoks, kõikide aegade vagade ja õigete lunastuseks läinud alla surmavalda ning kolmandal päeval Jumala […]

Vana Testamendi tähendus kristlikule usule (1. osa)

  Sissejuhatus Vana Testament on kaudselt või otseselt kolme monoteistliku maailmareligiooni, judaismi, kristluse ja islami alus. Judaismi jaoks on see Taanakina ainus, Toorast, Nevi’im’ist ehk Prohvetitest ning Ketuvim’ist ehk kirjadest koosnev pühakiri, mille jumalikke juhiseid tuleb targumide ja talmudi valguses üha uuesti reaalsele elutegelikkusele kohandada. Kristluse jaoks moodustab see esimese, ent mitte ainsa ja tähtsaima […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English