Orenti Kampus

Orenti Kampus has written 36 posts for K&T

Jutlus Eestimaa pühade pühapäeval (Mt 4:18-23)

„Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat – nad olid ju kalurid − ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!“ Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist […]

Masingut lugedes – vennad, lähme, sureme koos

Tänavu möödus 91 aastat Uku Masingu (1909-1985) jutlusest „Jutlus tekstile Jh. 17,11-17 ja mõtteid selle teksti üle“ (Uku Masing ja Piibel, 2005:29-46). Teisi tekste temalt ma „lugenud“ ei olegi, välja arvatud ühte tema lauset, mis mu arust on kõige jumalakartlikum lause eestikeelses maailmas: „Mina usun, et on olemas üksainus Jumala Vaim (Jumala Poeg või Tütar, […]

Jeesuse sõim

„Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei […]

Kas nii me jõuamegi lõpule?

Mu auväärne sõber jagas mulle linki „Norra valitsus eraldab islamistlikule rühmitusele 100 000 eurot, et muuta 100-aastase ajalooga kirik mošeeks”. 100-aastane kirik on ajaloo perspektiivis maja, mis ehitatud täna. Ja ta küsib, kas nii me jõuamegi lõpule? See meenutab meile väga kuulsat dialoogi. „Kas see on lõpp?” „See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Ei […]

Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas

Kui mu teoloogia on täiuslik, täitsa täiuslik, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on lõplik, täiesti lõplik, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on õige, kõige õigem, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on kooskõlas pühakirjaga, täielikult pühakirja põhine, siis on mu Jumal surnud.Ainult surnu juurde viib tee!Ja tema hauale.Jumala hauale viis […]

Armuline Jumal (Mt 9:1-8)

„Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud!“ Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: „See teotab Jumalat!“ Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Mispärast te mõtlete […]

Ja olla nagu puu

Ma tahan elada stimulatsioonideta elu. Et ma tahan, tähendab, ma elan ergutite abil. Ma tahan kulgeda nagu puu. Et ma tahan, järelikult ma ei kulge nagu puu – ma olen ikkagi inimene, mitte puu! Ma tahan elada ilma väärtusteta, ilma põhimõteteta. Seega, mul on need. Või ei julge ma endale tunnistada, et mul pole neid. […]

Laulge Issandale uus laul

See pisuke lugu on isa Vello Salo mälestuseks, kes uinus ülestõusmisööl. Astume läbi suure reede ülestõusmisse. Sellesse pühasse päeva – ülestõusmisse – viib ainuke tee, mis kulgeb läbi suure reede. Lähme täna koos Mare Kandrega: „Ta nägi seal ennast (oma poja kujul).“ Sest, kes Jeesust näeb, näeb Teda, kes Tema on saatnud (Jh 12:45; 14:9). […]

Litaania

Issand, heida armu.   Palugem rahus Issandat. Issand, heida armu.   Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end ukrainlaseks. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end venelaseks. […]

Ristiülendamise püha

„Konstantiini aegu loobuti sõdimiskeelustki ja see oli ots.” (1964) „Siis tapeti kristluse maski varjus, nüüd kasutatakse selleks edu ja rahva tulevikku.” (1939) Õigeusu kirikus algab kirikuaasta 1. septembril. Kirikuaasta esimene suurpüha on Jumalasünnitaja ehk Jumala Ema sündimise püha 8. septembril – „täna, oh inimesed, sündis meie lunastuse alustus”. Järgmiseks suurpühaks on 14. septembril ristiülendamise püha, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English