Orenti Kampus

Orenti Kampus has written 36 posts for K&T

Variser ja tölner (Lk 18:10-13) 

 Armsad.  Jeesus ütles mõistujutu: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Variser asutas enda eraldi seisma ja palvetas: ‘Oh Jumal, ma tänan Sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: sulid, ülekohtused, abielurikkujad, või ka niisugune kui seesamune tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma […]

Armsad

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma. Palun õpetage oma jutlustes, usuõpetustundides, leeri- ja pühapäevakoolides, et kristlane ei tohi kanda relva. Ja ta ei kannagi, kui ta on kristlane. Palun õpetage, et kristlane ei tohi olla sõdur. Ja ta ei olegi, kui ta on kristlane. Kõik kristlastest piiskopid, preestrid ja diakonid kogu […]

Kõne Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30.aastapäeval

Auväärsed inimesed, ilusad ja head! Kristus ei tulnud looma Eesti Vabariiki. Kristus ei tulnud kaitsma Eesti Vabariiki. Kristus ei tulnud hoidma Eesti Vabariiki. Kristus ei tulnud edendama Eesti Vabariiki. Kristus ei tulnud selleks, et luua, kaitsta, hoida ja edendada Eesti Vabariiki. Riik on vangla. Eesti Vabariik ehk Eesti Vabavangla. Vabavangla vabavanglate seas, vangla vanglate hulgas. […]

Kristlus on ränk

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta rahvust. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles, et armastatagu vaenlast (Mt 5:44). Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta riiki. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles: armasta vaenlast (Mt 5:44). Mida tähendab armastada vaenlast? Oma särk on ihule […]

Sama osa silmakirjatsejatega

Armu ja rahu teile meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja Jeesus ütles: „Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: ‘Mu isand viibib’, ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning jagab talle hoope ja annab talle […]

Peetrus, kas sa armastad mind?

„Kuhu olete, piibelehed, teel?Kuhu olete, karikakrad, teel?Kuhu olete, võõrasemad, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, kirsipuud, kõik teel?Kuhu olete, paplid-pärnad, teel?Kuhu olete, sookailud, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, sinivetikad, teel?Kuhu olete, koolitüdrukud, teel?Kuhu olete, firmaloojad, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, kinnisvarahinnad, teel?Kuhu olete, tööleminejad, teel?Kuhu olete, armund paarid, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu […]

Amo, ergo sum. Avalik kiri peapiiskop Urmas Viilmale

Et Te olete teinud end avalikuks sellisel moel, et Te pole mitte enam ainult EELK peapiiskop, vaid poliitiliselt avaliku elu tegelane, siis võtan ma endale kui Eesti vabariigi lihtsale kodanikule julguse kirjutada Teile avalik kiri. Kirjutama on ärgitanud mind Teie hiljutine sõnum intervjuus ning kirjalikus tekstis. Ma juhin siin tähelepanu Teie intervjuule Vilja küsib. Urmas […]

Abort ei ole patt

Sellest, kuidas abort ei ole patt. Miks tehakse aborti? Põhjused on loogilised, pragmaatilised ja võib öelda, et paratamatud. Need on põhjused, miks abort pole patt. Kristlik kirik ei saa seda tunnistada-nimetada patuks. Põhjus selleks on imelihtne. Põhjuseks on kristliku kiriku toetatud riik, mida kaitseb sõjavägi ehk kaitsevägi. Iga kaitsevägi on sõjavägi – parim kaitse on […]

Häda! (Ii 38:1–2, 3–7; 42:1, 3)

„Siis vastas Jahve Iiobile marust ja ütles: „Kes see on, kes ähmastab mu nõu, kõnega, teadmata midagi?”” (Ii 38:1–2) „Siis vastas Iiob Jahvele ja ütles: „Kes see on, kes varjab mu nõu, teadmata midagi? Sestap olen kuulutanud – aga pole mõistnud – minu jaoks imelisi asju, aga ei tea ma midagi.”” (Ii 42:1, 3) „Siis […]

Õppida, õppida, õppida, õppida, õppida

Iga õige ja püha algus peab algama püha Koraani 1. suuraga:  „Armulise, helde Jumala nimel! Kiitus Jumalale, maailmade Isandale, armulisele, heldele, viimse kohtupäeva kuningale. Sind me kummardame ja Sind me hüüame appi. Juhi meid mööda õiget teed,nende teed, kelle peal on Su soosing,  mitte nende, kelle peal on Su viha,ja mitte ekslejate.”   Lenin oli inimvärdjas. Stalin ja Hitler olid inimvärdjad. See on fakt. Need inimvärdjad on olnud meile kõige […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English