Orenti Mägi

Orenti Mägi has written 5 posts for K&T

Si vis pacem, para bellum

See on inimkonna „kollektiivne vaimuhaigus“, „inimoleku loomuomane väärtalitlus“, „inimmõistuse kollektiivne väärtalitlus“, „hullumeelsus“ (Eckhart Tolle, Uus maailm, Pilgrim, 2007, lk 17, 18, 19, 22). Kas see pole mitte nii? Mida hakata peale Kirikuga või Kirikus? Miks pöörata oma pilk Kirikust välja? Miks mitte? Inimene viibib Õigeusu Kiriku jumalateenistusel, tunnistades oma usku: „Mina usun […] Üheainsa, püha, […]

Kasutu kristlus. Kasutu kirik.

Lihtsalt kristlus. Seda ei ole. Kristlustki pole. On ainult nimi. On väljavalitud tekstide kogum, mida austatakse pühakirjana ja nimetatakse Jumala ilmutuseks. Selle ilmutuse järgi ma mõistan su ellu, jätan ellu või mõistan surma. Asetan su sinna või tänna. Nimetan ennast ja teisi: homokristlus, heterokristlus, konservatiivne kristlus, liberaalne. Protestantlik, õigeusklik, rooma-katoliiklik, vaba kristlus. Ja muidugi ateistlik […]

Ristiti nimesse Stalin / Jeesusega palvetab taevariigis

See ei tohiks olla võimalik ega ka lubatav – Stalin taevariigis. Teame ju, eks, mis ta oli ja mida ta tegi. Aga ometi. Ja Juudas Iskariot! „„See hing, kel pea on sees ja jalad väljas nii siplevad,“ nüüd ütles juht, „on Juudas Iskariot; sel karistus on suurim““ (Dante Alighieri, Jumalik komöödia. Põrgu. Tallinn: Eesti Keele […]

Kristlane elab Taabori mäel (Mt 4:12–17)

„Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, taandus Ta Galileasse ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja […]

Eesti ristiusustamine – vabatahtlik ning sunniviisiline

„See ei sünni wäe läbi ega jõu läbi, waid minu Waimu läbi, ütleb vägede Jehoowa“ (Sk 4:6). „Seda nähes jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid: „Issand, kas Sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja neid ära hävitada?“ Tema aga pöördus ümber ja sõitles neid“ (Lk 9:54–55). Ristiusustamine on lõputu protsess, sest ristiinimeseks ei […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English