Olga Schihalejev

Olga Schihalejev has written 5 posts for K&T

Inglid kaasa

Ilmselt meenuvad inglid advendi ja jõulude paiku sagedamini kui muidu. Vahel seetõttu, et neid kasutatakse hooajalistes dekoratsioonides, vahel aga seetõttu, et valmistutakse pühadeks, mõeldakse usust tavalisest rohkem või ka seetõttu, et talvehämarus soosib eksistentsiaalseid mõtisklusi. Minule meenutavad inglid aga üsna tihti ka Pillet, kes sageli oma kirja lõpetas sooviga „Inglid kaasa!“. 21. detsembril on Pille […]

Elatud usust ja õpiku usust

Sel suvel tõstis Postimees taas päevakorda küsimuse usundiõpetuse kohast Eesti haridusmaastikul (vaata arvamusartikleid peapiiskop Urmas Viilmalt „Kohustuslik religiooniõpetus muudaks meid sallivamaks“, Toomas Jürgensteinilt „Tänapäevase maailma mõistmisel ei saa usundiõpetuse potentsiaali alahinnata“, Andres Laiapealt „Usundiõpetuse küsimus vajaks rahvahääletust“, Olga Schihalejevilt „Usundiõpetuse võlud ja hirmud“ ja Helika Mäekivilt „Usundiloo tundmine näitab kultuursust“). Vaid lühemat laadi lugejakirjad avaldasid […]

In memoriam: John Martin Hull

In memoriam: John Martin Hull PhD LittD (22.04.1935–28.07.2015) 80-aasta vanuselt suri religioonipedagoog, teadlane ja mitmete mõjukate raamatute autor John Hull. Sõbrad ja kolleegid kõikjal maailmas mäletavad teda kui hinnatud ja armastatud inimest, kes oskas kuulata ning tundis oma kolleegide vastu huvi. Tema teravat intellekti, asjakohaseid küsimusi, sügavat kaasaelamist ja tundlikku huumorimeelt, energilisust ja pühendumist jäädakse […]

Usulisest kirjaoskusest

Pew uuringukeskus korraldas 2010. aastal Ameerikas küsitluse. Selle tulemustest järeldati, et ameeriklaste, sealhulgas end usuliselt määratlenud inimeste teadmised uskudest, ja ka oma usust, olid pehmelt öeldes tagasihoidlikud (vt http://www.pewforum.org/U-S-Religious-Knowledge-Survey.aspx. Kellel inglise keele oskus on küllalt hea, võib võrrelda enda teadmisi uuringus osalenute omadega, vastates samadele küsimustele aadressil http://features.pewforum.org/quiz/us-religious-knowledge). Usuline kirjaoskus ei tähenda aga mitte ainult […]

Millist usundiõpetust vajaks Eesti kool tänapäeval?

Usundiõpetuse arengust 1980. aastate lõpust tänapäevani Usundiõpetuse vajalikkusest või mõttetusest koolis, selle eesmärkidest ja sisust on räägitud-kirjutatud-vaieldud kogu Eesti taasiseseisvumise järgse aja vältel. Sel perioodil on valminud ka mitu ainekava versiooni. Neis kirjeldatud aine on aastate jooksul läbi teinud olulisi sisulisi ja kontseptuaalseid muudatusi, mida põhjalikult lahkas 2011. aastal valminud lõputöös Olev Luik. Ta tõdeb, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English