Nelli Vassila

Nelli Vassila has written 1 posts for K&T

Kodukülastused ja eaka toetamine koguduses

Matteuse evangeeliumis on kirjutatud, et tuleb armastada oma Issandat ja oma ligimest nagu iseennast (Mt 22:37–39). Palju arutatakse Issanda armastamise üle, aga selles artiklis peatun just ligimesearmastusel. Kuidas soovime vananeda ja millisena näeme oma elu viimaseid aastaid? Kas tahame olla üksinda kodus, kui lapsed on pesast läinud, füüsiliselt võimetuna minema kirikusse, mures oma mineviku, oleviku […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English